Vastaa aiheeseen: Vieläkö löytyy luottamusta?

#29003
Jukka Huikko
Vieras

Yhdyn ihmettelyyn tässä asiassa. Tämä tapahtumaketju on herättänyt ihmettelyä myös maakunnan päässä ja monien tuntemieni muiden kuntien luottamustehtävissä toimivien keskuudessa. Olen huolestunut myös siitä, millaista kuntakuvaa tämä antaa ulos, kun valtuuston päätöstä ei kunnioiteta – tai siitä ainakin poikettiin kovin merkittävästi.

Vaikka itse olen asiassa sitä mieltä, että Asterin romuttaminen oli oikea päätös ja koko Asterin valmisteluprosessia sopiikin arvostella, niin valtuuston päätöstä pitää kunnioittaa. Se asettui äänestyspäätöksellä tukemaan jatkoa, mikä on äänestyksestä huolimatta yksiselitteinen tuki asialle.

Valtuuston päätöksen mukainen toimintatapa mainitussa kuntakokouksessa olisi ollut, että keskeyttämisen osalta Joutsa olisi jättänyt valtuuston päätöksen mukaisesti eriävän mielipiteen. Vaatimusta SHP:n johdon luottamuksen palauttamisesta sen sijaan Joutsa toki olisi edustajiensa toimesta voinut tukea.

Suurelle yleisölle on jäänyt tuntemattomaksi tapahtumaketju valtuuston kokouksen jälkeen. Esitän toiveen, että paikallislehti sitä avaisi.

Ns. taustakeskustelujen perusteella olen käsityksessä, että kuntakokouksen ja sen antaman klausuulin merkitystä on sittemmin paikallisten politiikkojen ja virkamiesten toimesta vähätelty. Jos näin, niin tällainen vähättely herättää sekin ihmeellistä. Kuntakokoukset ovat juuri tämäntyyppisissä asioissa huomattavia keskustelu- ja linjauselimiä.

Koska näin merkittävässä asiassa on poikettu kunnanvaltuuston, pitäjän ylimmän päätöselimen päätöksestä, kannattanee asiaa puida puhtaaksi myös puheenjohtajiston kesken. Lienee näet selvää, että seuraavassa valtuustossa asia nousee julkiseen keskusteluun.

Miksi asia sitten on merkittävä? Siksi, koska kyse on kunnanvaltuuston arvovallasta. Jos tällainen toimintatapa yleistyy, niin valtuuston päätöksillä voidaan pyyhkiä pöytää siellä ja täällä. Suuntaus tosin ei ole uusi. Kunnalla on voimassa esimerkiksi kuntastrategia ym. strategioita. Päätöksenteon eri tasoilla nämä valtuuston tekemät linjaukset ja arviointi niiden toteutumisesta tahtovat kuitenkin unohtua.