Vastaa aiheeseen: Avoimuustesti

#24401
Kalle Willman
Vieras

Asiassa tapahtui lisää: Sisä-suomen poliisilaitos ilmoitti 28.11.2020 ettei asiassa suoriteta esitutkintaa. Poliisi perustelee päätöstään sillä, että johtavassa virassa oleva (Hakulinen) on voinut kerryttää pitämättömiä vuosilomia monien vuosien ajalta ja että kokonaispalkkauksessa oleva voisi tehdä ylitöitä. Lisäksi todetaan KVTES II luvun 17§:n perusteella, että johtavassa asemassa olevalle saadaan maksaa niin paljon palkkaa kuin halutaan.
Olen konsultoinut asiassa erästä Suomen johtavaa työmarkkinalakimiestä, jonka mukaan poliisin päätelmät ovat perusteettomia. Esim. 17§ koskee vain peruspalkan määrittämistä.
Kun saan kirjalliset lausunnot eri tahoilta, vien asian eteenpäin Suomi-nimisessä väitetyssä oikeusvaltiossa.