Vastaa aiheeseen: Avoimuustesti

#20968
Kalle Willman
Vieras

Kunnanjohtajalta tuli vihdoin 18.5.2020 vastaus:
”Tiedonsaantipyyntö koskien Päivi Hakulista
• Peruspalvelujohtajalla on ollut kokonaispalkka ja häneen on sovellettu kokonaistyöaikaa. Kokonaistyöaikaan ei käsitetä lisä- tai ylitöitä. Kokonaistyöajassa työskentelevien työaikaan sovelletaan kuitenkin KVTES:n työaikamuotoja ja osin sen ehtoja.
• Kyseisistä tapauksista ei ole tehty viranhaltijapäätöksiä.
• Vuosilomien myöntämisistä ei tehdä viranhaltijapäätöstä, vaan ne myönnetään sähköiseen palkkaohjelmaan. Näistä ei synny asiakirjoja, vaan näkyvät suoraan järjestelmässä.
• Ylitöiden keräämismääräystä meillä ei ole olemassa, vain liukuva työaika, missä on 40h mahdollisuus säännöllisen työajan ylittämiseen. Kunnan organisaation ohuudesta johtuen (mm. sairauslomat, sijaisuusjärjestelyt, monen tehtävän hoitaminen, hetkellinen/pysyvä työmäärän lisäys) on johtavilla virkamiehillä hyvin tavallista, että säännöllinen työaika ei riitä ja ylitöitä voi kertyä enemmän.”

Kommenttejani vastaukseen: Kunta-alalla ei ole kokonaistyöaikaa, kokonaispalkka kylläkin käytössä, mikä merkitsee, ettei Hakulinen ole ylitöitä voinut tehdä eikä niitä siten voida korvata. Vastaus lienee tulkittava niin, ettei kahdeksan kuukauden palkallisesta työstä poissaolosta ole tehty viranhaltija/kunnanjohtajapäätöstä? Vastauksen mukaan Joutsassa työnantaja ei tee päätöksiä vuosilomista, ne vaan ilmaantuvat sähköiseen järjestelmään? Vastoin Nissisen vastausta on todettava, ettei johtaville viranhaltijoille voi kertyä ylitöitä eikä niitä siten voida korvata kerättävällä vapaa-ajalla. Käyttämättä jääneiden vuosilomien säästäminen on mahdollista, jos sopimus siitä on olemassa virkamiehen ja työnantajan välillä, mutta vain parilta vuodelta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tarkastaa paitsi talouden hoitoa, myös hallintoa. Tässä asiassa tarkastettavaa on mielestäni kummaltakin osin!
Kalle Willman veronmaksaja