Vastaa aiheeseen: Kirje kuntalaisille koronasta

#20149
Kalle Willman
Vieras

Tulihan tuo kunnan kirje minulle kotiin viime maanantaina postissa. Siinä luki edelleen, että ”lyhytaikainen hoito kotihoidon asiakkaille toimii edelleen, asiakkaat saatetaan ulos talosta ja samoin vastaanotetaan ulkona”. Kenen talosta? Huomiotani kiinnitti, että kotiini postin tuomassa opaskirjeessä oleva nimeni ja osoitteeni oli kirjoitettu mummuvainaan tapaan käsin. Käsiala oli kaunis ja kirjoittaja lienee saanut kouluopetuksen ennen nykyaikaa, koska osasi kaunokirjoitusta. Kunnan palkkalistoilla on ATK-viisas. Siksi ihmettelen, ettei kirjeessä ollut koneen kirjoittamaa osoitelappua. Kuntalaiset ovat kattavasti monissa rekistereissä. Kyllä kunnantalolla kiirettä piisaakin kun näin toimitaan.
Valtioneuvoston käyttöönottamassa ja Eduskunnan hyväksymässä poikkeusolomenettelyssä todetaan erityisesti, että karanteenimääräykset eivät koske kunnallisia luottamushenkilöitä. Kuitenkin Joutsan kunnanhallitus oli Joutsan Seudun tänään kertoman mukaan päättänyt, ettei valtuuston, hallituksen eikä lautakuntien kokouksia toistaiseksi pidetä kun Hallintosäännön mahdollistamia sähköisiä kokouksia ei pystytä järjestämään.

Valmiuslaki säätää: 108 §
Kunnan hallinto

Sen estämättä, mitä kuntalain (365/1995) 54 §:n 4 momentissa säädetään, valtuusto voidaan poikkeusoloissa kutsua koolle välittömästi. Valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet valtuutetuista on läsnä.

Jos valtuustoa ei saada koolle päätösvaltaisena ja painavat syyt edellyttävät välitöntä päätöksentekoa, kunnanhallituksella on oikeus päättää niistä asioista, jotka koskevat kunnan hallinnon järjestämistä, johto- ja hallintosääntöä, toimivallan siirtämistä, talousarviota ja veroja sekä muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä asioista.

Kunnanhallituksen on mahdollisimman pian saatettava 2 momentissa tarkoitetut päätökset valtuuston päätettäviksi. Kunnanhallituksen päätös on voimassa, kunnes valtuusto on päättänyt asiasta.”

Edellä olevan perusteella lienee kyseenalaista voiko kunnanhallitus estää toimielinten kokoontumiset ja antaa diktaattorivaltuudet kunnanjohtajalle?.