Avoimuustesti

 • Tämä aihe on tyhjä.
Esillä 7 viestiä, 1 - 7 (kaikkiaan 7)
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • #24401 Vastaa
  Kalle Willman
  Vieras

  Asiassa tapahtui lisää: Sisä-suomen poliisilaitos ilmoitti 28.11.2020 ettei asiassa suoriteta esitutkintaa. Poliisi perustelee päätöstään sillä, että johtavassa virassa oleva (Hakulinen) on voinut kerryttää pitämättömiä vuosilomia monien vuosien ajalta ja että kokonaispalkkauksessa oleva voisi tehdä ylitöitä. Lisäksi todetaan KVTES II luvun 17§:n perusteella, että johtavassa asemassa olevalle saadaan maksaa niin paljon palkkaa kuin halutaan.
  Olen konsultoinut asiassa erästä Suomen johtavaa työmarkkinalakimiestä, jonka mukaan poliisin päätelmät ovat perusteettomia. Esim. 17§ koskee vain peruspalkan määrittämistä.
  Kun saan kirjalliset lausunnot eri tahoilta, vien asian eteenpäin Suomi-nimisessä väitetyssä oikeusvaltiossa.

  #23280 Vastaa
  Kalle Willman
  Vieras

  Tilannetiedotus 16.10.2020: Koska poliisitutkinta tässä mahdollisesti perusteettomasti maksetussa yli kahdeksan kuukauden palkanmaksussa ilman työsuoritusta peruspalvelujohtaja Hakuliselle saattaa kestää kauan, tein kuntalain mukaisen aloitteen kunnanhallitukselle alustavan päätöksen tekemisestä takaisinperinnän aloittamisesta.Jos asiaa ei aktivoida ajoissa, saatetaan takaisinperintäoikeus menettää.Jos maksettu etuus sitten katsotaankin lain vastaiseksi eikä kunnanhallitus ei ole tehnyt asialle mitään, ovat lirissä koko sakki.
  Talous-ja hallintojohtaja ilmoitti minulle:”Kyseisessä asiassa ei voi tehdä aloitetta, kun asiaan liittyvä käsittely on poliisilla. Aloite käsitellään sen jälkeen kun poliisitutkinta on valmistunut.” Hän ei taida ymmärtää, että kyseessä on kaksi erillistä hallintoasiaa eikä hänellä ole Hallintosäännön perusteella valtaa hylätä kunnalle tehtyä aloitetta. Virkavirhe?

  #22906 Vastaa
  Kalle Willman
  Vieras

  Tarkastuslautakunta ei sittemmin hyväksynyt oikaisuvaatimustani eikä siis suostu tutkimaan kunnanjohtajan aiheuttamaa turhaa rahanmenoa.Ei ehkä ihme, koska lautakunnan sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja eli kunnanjohtajan suora alainen. Muista kunnista poiketen, lautakunta ei myöskään julkaise tietoja toiminnastaan kunnan kotisivulla kuten kuntalaki edellyttää. Niinpä asia siirtyi poliisin tutkittavaksi tekemästäni tutkintapyynnöstä. Varmaan ensi vuonna kuulemme tuloksista.

  #21191 Vastaa
  Kalle Willman
  Vieras

  Tarkastuslautakunta ei tarkastanut eikä ilmeisesti asiasta kerrottu tilintarkastajalle. Kerrottiin ettei asia kuulu lautakunnalle muttei perusteltu miksei kuulu sille eikä tilintarkastajalle. Täytyypä jatkaa prosessia ensin tekemällä oikaisuvaatimus.

  #20968 Vastaa
  Kalle Willman
  Vieras

  Kunnanjohtajalta tuli vihdoin 18.5.2020 vastaus:
  ”Tiedonsaantipyyntö koskien Päivi Hakulista
  • Peruspalvelujohtajalla on ollut kokonaispalkka ja häneen on sovellettu kokonaistyöaikaa. Kokonaistyöaikaan ei käsitetä lisä- tai ylitöitä. Kokonaistyöajassa työskentelevien työaikaan sovelletaan kuitenkin KVTES:n työaikamuotoja ja osin sen ehtoja.
  • Kyseisistä tapauksista ei ole tehty viranhaltijapäätöksiä.
  • Vuosilomien myöntämisistä ei tehdä viranhaltijapäätöstä, vaan ne myönnetään sähköiseen palkkaohjelmaan. Näistä ei synny asiakirjoja, vaan näkyvät suoraan järjestelmässä.
  • Ylitöiden keräämismääräystä meillä ei ole olemassa, vain liukuva työaika, missä on 40h mahdollisuus säännöllisen työajan ylittämiseen. Kunnan organisaation ohuudesta johtuen (mm. sairauslomat, sijaisuusjärjestelyt, monen tehtävän hoitaminen, hetkellinen/pysyvä työmäärän lisäys) on johtavilla virkamiehillä hyvin tavallista, että säännöllinen työaika ei riitä ja ylitöitä voi kertyä enemmän.”

  Kommenttejani vastaukseen: Kunta-alalla ei ole kokonaistyöaikaa, kokonaispalkka kylläkin käytössä, mikä merkitsee, ettei Hakulinen ole ylitöitä voinut tehdä eikä niitä siten voida korvata. Vastaus lienee tulkittava niin, ettei kahdeksan kuukauden palkallisesta työstä poissaolosta ole tehty viranhaltija/kunnanjohtajapäätöstä? Vastauksen mukaan Joutsassa työnantaja ei tee päätöksiä vuosilomista, ne vaan ilmaantuvat sähköiseen järjestelmään? Vastoin Nissisen vastausta on todettava, ettei johtaville viranhaltijoille voi kertyä ylitöitä eikä niitä siten voida korvata kerättävällä vapaa-ajalla. Käyttämättä jääneiden vuosilomien säästäminen on mahdollista, jos sopimus siitä on olemassa virkamiehen ja työnantajan välillä, mutta vain parilta vuodelta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tarkastaa paitsi talouden hoitoa, myös hallintoa. Tässä asiassa tarkastettavaa on mielestäni kummaltakin osin!
  Kalle Willman veronmaksaja

  #20735 Vastaa
  Kalle Willman
  Vieras

  Tiedot tulivat!
  Kirjaamo (?) lähetti kopion kunnanhallituksen päätöksestä ja Hakulisen eroanomuksesta. Kirjaamo kertoi myös, ettei johtajasopimusta ollut. Hakuliselle oli sitten hyväksytty 8 kuukaudeksi vapaata työstä täydellä palkalla. Se oli perustunut ilmeisesti hänen anomuksessaan esittämiinsä pitämättömiin vuosilomiin vuodesta 2013 alkaen ja 380 tunnin ylitöihin. Työsuojelun olisi luullut puuttuvan tuollaisen työmäärän teettämiseen! Kunnassa on ollut voimassa eri aikoina 20 tai 40 tunnin katto ylitöille. Niinpä ihmetyttää kenen päätöksellä 380 tuntia on tullut mahdolliseksi. Olenkin pyytänyt vielä kopiot noista päätöksistä nähdäkseni kuka virkamies on ne tehnyt. Hallintosäännön mukaan niitä ei tee kunnanhallitus.
  Julkisuuslain perusteella tiedot on annettava. Jos ei anneta, tulee päätökseen kirjata jämpti lakipykälä perusteeksi. Rovaniemen käräjäoikeus määräsi äskettäin sakon virkamiehelle, joka ei ollut antanut.

  #20436 Vastaa
  Kalle Willman
  Vieras

  Joutsan kunnanjohtaja on kiitettävästi luvannut avoimuutta viestinnässä kuntalaisille ja mökkiläisille lähettämissään kirjeissä. Tein kunnalle alla olevan tiedonsaantipyynnön. Saapi nähdä tullaanko tällä kerralla tiedot antamaan.

  Tiedonsaantipyyntö Joutsan kunannhallitukselle
  Pyydän täten 1. kopiot Kunnanhallituksen kokouksen 18.06.2018 § 147 PERUSPALVELUJOHTAJA PÄIVI HAKULISEN EROANOMUS päätöksestä kaikkine oheisaineistoineen ja liitteineen. Myös kopiot kunnanhallituksen tai virkamiesten päätöksistä, jotka koskevat Hakulisen palvelua ja saamiaan palkkioita/palkkaa ja mahdollisesti muita etuja syyskuun 2018 alusta huhtikuun 2019 loppuun.
  2. otetta Päivi Hakulisen kanssa hänen virkaan tullessaan sovitusta johtajasopimuksesta siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine lisäyksineen ja muutoksineen.
  Perustelut: Tietopyyntö koskee siis kopioiden saamista viranomaisen hallussa olevista asiakirjoista, joista jokaisella on julkisuuslain perusteella oikeus saada tieto. Kyseessä ei siten ole uuden asiakirjan tai yhteenvedon laatimisesta. Julkisuuslain 6 ja 7§:n mukaisesti vaatimani asiakirjat ovat tulleet julkisiksi. Näin ollen tiedon saaminen ei ole viranomaisen harkinnassa julkisuuslain 3 luvun mukaan. Julkisuuslain 24§:ssä on luettelo salassa pidettävistä viranomaisen asiakirjoista. Kunnan viranomainen, esimerkiksi kunnanjohtaja, ei voi omalla päätöksellään määrätä asiakirjaa salaiseksi (Harjula-Prättälä, Kuntalaki- Tausta ja tulkinnat s. 287, 2019). Ks. myös Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 3.11.2016 n:o 16/0359!1 ja 00722/15/1203. Nimikirjalain mukaisesti kunnan virkasuhteisen henkilön palkkaustiedot ovat julkisia.
  Hallintolain mukaan tiedot on annettava kahden viikon kuluessa. Mahdollinen kielteinen vastaus on Hallintolain 45§:n mukaan perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. HE 88/1981 mukaan hallintopäätökselle on esitettävä tosiasiaperustelu ja oikeudellinen perustelu. ks. myös Kuntaliitto: Lakiklinikka 18.11.2019/Riitta Myllymäki.
  Syynä tietopyyntööni on se seikka, että monet kuntalaiset ovat kertoneet minulle epäilynsä, että Hakuliselle on maksettu palkkaa suorittamattomasta palvelusta ja siten käytetty kunnan varoja perusteetta, kun samaan aikaan hänen sijaiselleen on maksettu palkkaa samasta tehtävästä.

  Joutsassa 12.04.2020

  Kalle Willman kunnan jäsen Joutsenlammentie 561. 19650 JOUTSA
  kalle.willman@fimnet.fi 0400 540079

Esillä 7 viestiä, 1 - 7 (kaikkiaan 7)
Vastaa aiheeseen: Avoimuustesti

Keskustelukanavan pelisäännöt:

Keskustelukanavalla esiinnytään omalla nimellä.

Lähetetyt viestit eivät päivity heti viestiketjuun, vaan ne kulkevat Joutsan Seudun toimituksen käsittelyn läpi. Käsittely ja julkaisu pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti, mutta esimerkiksi viikonloppuna ja iltaisin lähetettyjen viestien julkaisu voi kestää seuraavaan arkipäivään.

Epäasiallisia tai laittomia viestejä ei julkaista.

Keskustelukanavaa ei myöskään ole tarkoitettu korvaamaan maksullista lehti-ilmoittelua. Kanavalla ei julkaista esimerkiksi yhteystietoja tai tapahtumien ennakkomarkkinointia.

Joutsan Seudun toimitus julkaisee harkintansa mukaan keskustelukanavalle lähetettyjä viestejä myös Joutsan Seudun paperiversiossa.

Tietosi:




<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">