Joutsassa yksi ylivoimaisimmista valteista on, että täällä lähes kaikki tuntevat kaikki. Tämän voisi joku kokea heikkoutena tai huonona asiana, mutta kokonaisuudessaan se avaa todella paljon mahdollisuuksia. Yhteistyön ja kunnan kehittämisen kannalta ei tätä tuhansien ihmisten verkostoa vaihtaisi.

Hyvän yhteistyön ja paikallisten verkostojen kannalta konkreettinen esimerkki tapahtui alkukesästä. Tässä vaiheessa uutena tietona ei varmasti tule, että Liikekeskus on nyt purettu Joutsan ytimestä. Vaikka hanke eteni pääosin suunnitellusti, ei kaikkea osattu ennalta arvata, sillä Liikekeskuksen tontin alta paljastui kaksi sinne kuulumatonta öljysäiliötä.
Kyseisistä säiliöistä oli valunut öljyä maaperään. Tilanteesta vakavamman teki se, että alue sijaitsee pohjavesialueella. Kaikki sidosryhmät viranomaisista vesihuoltoon saatiin paikalle välittömästi ja ongelma saatiin ratkaistua tunneissa. Katastrofin ainekset muuttuivat säikähdykseksi, josta pitää ottaa oppia.

Hyvä yhteistyö oli oleellisessa roolissa ongelman ratkaisussa. Voidaan todeta, että yhteistyössä on voimaa kuin pienessä kylässä! Tässä lista ongelmanratkaisijoista, joista oli suuri apu allekirjoittaneelle alkukesällä: Eetu Silvennoinen, Ramboll Oy, Janne Siekkinen, Lassila&Tikanoja Oyj, Juho Kärnä, Maanrakennus Pertti Kärnä Oy, Marko Hartonen, Rakennuspalvelu Hartonen Oy, Marko Heikkilä, Keski-Suomen pelastuslaitos, Pekka Pulkkinen, Keski-Suomen Ely-keskus, Tapio Joki, Gles Kokonaispurut Oy ja Teijo Mäkinen, Joutsan Vesihuolto Oy.
Menneitä lykästämisiä on helppo muistella, mutta tärkeämpää on kuitenkin turvata esimerkillisen yhteistyön toimivuus myös jatkossa. Yli kuntarajojen ulottuvat sekä keskusteluja herättävät talouden näkymät antavat myös Joutsan kunnassa painetta menojen karsimiseen ja tulopohjan vahvistamiseen. Kuluja olisi pyrittävä pienentämään ilman, että palvelut kärsivät. Kunnan tuloja tulisi lisätä, ilman että se vaikuttaa Joutsan elinvoimaisuuteen.
Samaan aikaan tulisi erottua muista kunnista vetovoimaisuudella ja elinvoimaa vahvistavilla toimilla. Ei helpoin rasti ottaen huomioon, että näitä samoja asioita miettii varmasti yli 300 muuta kuntaa Suomessa. Teknisen toimen vastuualueesta maankäyttö ja kaavoitus ovat on yksi tärkeimpiä keinoja elinvoiman edistämisessä. Tehokas maankäyttöpolitiikka yhdistettynä alueen vetovoimaisuutta lisäävään kaavoitukseen palvelee kaikkia. Joutsassa on paljon valjastamatonta potentiaalia eri alueiden suhteen.

Yleisten alueiden esteettömyys ja turvallisuus, kiinteistökanta, energiatehokkuus, terveet tilat, tehokas tilahallinta, viihtyisä ympäristö ja alueiden käyttöä kehittävät kaavamuutokset edellyttävät resurssien lisäksi myös rohkeita sekä uusia ratkaisuja investointien suhteen.
Investointien tulisi keskittyä kunnan ydintehtäviin sekä niiden tulisi maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Eri rahoitusväylien hyödyntäminen koko kuntaa palvelevissa investoinneissa on vähintään järkevää.
Aiemmin mainittuihin haasteisiin täysin valmiita ratkaisuja tuskin on vielä kenelläkään, mutta aiemmin mainituilla dynaamisella toiminnalla, sidosryhmien tavoittamisella ja saumattomalla yhteistyöllä ne ovat varmasti helpommin löydettävissä. Aihe on hyvä lopettaa lainattuihin sanoihin: ”Kukaan ei voi viheltää sinfoniaa. Sen soittamiseen tarvitaan kokonainen orkesteri.”
Arttu Mönkölä
tekninen johtaja