Maa- ja metsätalousministeriö MMM on hyväksynyt Suomeen 52 Leader-ryhmää eli paikallista toimintaryhmää EU:n rahoituskaudelle 2023–2027.

Keski-Suomessa toimii jatkossakin 4 ryhmää; Maaseutukehitys, Vesuri-Ryhmä, JyväsRiihi sekä Leader Viisari. Maaseutukehityksen toimialueeseen kuuluu viisi kuntaa: Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi, Luhanka ja Toivakka.

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöjä, yrityksiä ja alueen kunnat. Näin parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä ja lisätään osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Maaseutukehitykselle jaettavaksi myönnetty julkinen rahoitus kauden aikana on 2,5 milj. euroa. Kokonaisrahoituskehys, johon lasketaan myös hallintoon menevä toimintaraha sekä hakijoiden yksityinen rahoitus on kaudelle 5,12 miljoonaa.

Maaseutukehityksen toiminnanjohtaja Tiina Seppälä kertoo, että Leader-ryhmille on tullut käyttöön täysin uusia tukivälineitä.

– Hanketukien puolella uutena välineenä on pienhanke, joka on tarkoitettu kustannuksiltaan alle 8.000 euroa jääville yleishyödyllisille investointi- tai kehittämishankkeille. Tukikelpoinen hanke on sellainen, jossa vaikkapa urheiluseuran toimintaan tuodaan jotain uutta mukaan eli sitä kehitetään uudelle tasolle. Ministeriö muuten lupaa pienhankkeille kevyempää byrokratiaa hakemisen ja maksamisen prosessien osalta, kertoo Seppälä.

Lisäksi uusi Älykkäät kylät-yhteistyöhanke haastaa pohtimaan ja kokeilemaan uudenlaista kehittämistä, toimintaa ja ratkaisuja maaseutuyhteisöjen ongelmiin yhdessä eri toimijoiden kanssa pitkäjänteisesti. Käytettävissä ovat myös edelleen vanhat tutut yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet sekä yritysryhmä-hankkeet, jotka ovat täydentyneet viljelijäryhmähankkeilla.

Yritysrahoituksen osalta tukivälineet ovat muuttuneet ja monipuolistuneet. Aiemman kolmen tukimuodon sijaan, erilaisia rahoitusvälineitä on nyt yhdeksän.

Yritystuista suosituimpia ovat olleet yritysten investointituet, joita voidaan käyttää edelleen vanhaan tapaan kone- ja laiteinvestointeihin sekä toimitilojen ostoon, rakentamiseen tai kunnostamiseen. Yritysten käynnistämiseen ja kehittämiseen on tullut useita uusia eri tukivälineitä. Niiden pääasiallinen tarkoitus on auttaa joko aloittavaa tai pidempään toiminutta yritystä hankkimaan erilaisia asiantuntijapalveluita yritystoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen liittyen.

Uutuutena on myös osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämisen tukeminen sekä maatilojen kokeilutuet. Kaikella yritystoiminnalla pitää kuitenkin jossain vaiheessa olla tavoitteena päätoimisuus. Yritysten käynnistämis- ja kehittämistuet ovat luonteeltaan vakioituja kertakorvauksia, joille ei ole erikseen määritettyä tukiprosenttia. Investointituen tasoa (20–35 %) määrittää hakevan yrityksen toimipisteen osoitteessa voimassa oleva tukialuejako sekä maaseutu-tyyppi.

– Rahoitusta pääsee hakemaan sähköisesti Hyrrä-hakujärjestelmässä melkein kaikkien tukimuotojen osalta. Ainoastaan pienhankkeiden hakua ei ole vielä avattu, koska järjestelmää vielä työstetään tämän uuden hakumuodon osalta toimivaksi.

Maaseutukehitys järjestää syyskuun aikana kaikissa alueensa kunnissa infotilaisuudet, joissa kerrotaan mm rahoituksesta ja sen hakemisesta.

– Nyt on hyvä aika suunnitella hankkeita ja laittaa yhdistyksen tai yrityksen Suomi.fi -tunnukset ajan tasalle sähköistä hakemista varten. Toivomme, että sekä yritykset että yhdistystoimijat olisivat yhteydessä toimistolle työntekijöihin heti hankeidean saatuaan. Aina kannattaa ensin kysyä voisiko rahoitus olla mahdollinen, ennen kuin tekee mitään käytännön toimia tai hankintoja, vinkkaa Seppälä.

Leader-toiminnassa julkisesta rahoituksesta 43 prosenttia tulee EU:lta, 37 prosenttia valtiolta ja 20 prosenttia Leader-alueiden kunnilta. Leader-ryhmät rahoittavat oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia. Maaseutukehityksen strategian nimi on “Mahdollistava Maaseutu-kehitys 2023–2027.

Janne Airaksinen