Joutsan kirkkovaltuuston 1.6. tekemällä yksimielisellä päätöksellä Joutsan seurakunta pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Joutsan seurakunnan kirkkoherran viran mahdollisimman pian uudelleen haettavaksi. Kyseinen virka on ollut viime keväänä haettavana. Hakuaika päättyi 20.4. ja sen puitteissa hakijoita oli kaksi, jotka molemmat tuomiokapituli istunnossaan 26.4. haastatteli. Tämän jälkeen toinen hakijoista ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä. Täten jäljelle jäi vain yksi hakija, Leena-Susanna Mikkonen, joka on tuomiokapitulin lausunnon mukaan kelpoinen ko. virkaan.

Joutsan seurakunnan kirkkovaltuustolla on kuitenkin ollut ensisijaisena ajatuksenaan täyttää kirkkoherran vakituinen virka välittömällä vaalilla, jossa seurakuntalaiset saavat äänestää uudesta kirkkoherrasta. Jotta tällainen vaali voitaisiin toteuttaa, niin tarvitaan vähintään kaksi pätevää hakijaa. Viran julistaminen uudelleen hakuun on ainakin periaatteessa mahdollistamassa tämän.

Jos kirkkoherran valintaprosessia ei olisi haluttu uudelleen hakuun laittamisen myötä pitkittää, niin vaihtoehtoisesti kirkkovaltuusto olisi voinut tehdä päätöksen pyytää Leena-Susanna Mikkolan haastatteluun Joutsan seurakuntaan ja sen jälkeen mahdollisesti pyytää hänelle tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä, tai vielä suorempana reittinä tehdä tämä samainen pyyntö ilman hakijan kutsumista seurakunnan omaan haastatteluun.

Joutsan seurakunnan vt. kirkkoherrana toimii tällä hetkellä Olavi Saurio, jonka tuomiokapituli on kyseiseen virkaan määrännyt määräaikaisesti ajalle 1.12.2022 – 31.8.2023.

Marko Nikkanen