Joutsan kunta on varannut investointiohjelmaansa 110.000 euron määrärahan vuodelle 2023 Leivonmäellä sijaitsevan Palvelukeskus Huuponhovin jo jossain määrin oireilevan käyttövesiputkiston saneeraukseen. Rakennuksen putkisto on kuparia ja siinä ilmeni viime vuoden aikana muutama yksittäinen vuoto johtuen pistesyöpymistä. Täten kunnassa päätettiin varautua koko asianomaisen kv-putkiston uusintaan jo pikaisella aikataululla.

Koska kyse on julkisesta hankinnasta, niin kunta pyysi maalis-huhtikuussa avoimella menettelyllä kokonaisurakkatarjouksia Huuponhovin käyttövesiputkiston uusimisesta. Tarjousajan umpeuduttua tarjouksia oli saatu kuntaan ainoastaan yksi. Sen oli jättänyt Samuli Virtasen pyörittämä ja johtama yritys Joutsan Lämpölaitehuolto Oy ja oli hinnaltaan 115.000 euroa (alv 0 %).

Tekninen johtaja Arttu Mönkölä esitti 17.5. koolla olleelle Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle, että tämä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Lämpölaitehuollon tarjouksen hyväksymistä. Mönkölä katsoo, että prosessissa pitää edetä tällä tavoin hallituksen ja valtuuston kautta, koska tarjouksen hinta ylittää valtuuston joulukuussa 2022 hyväksymän investointiosion määrärahan. Ylitystä tähän on siis 5.000 euroa.

Tätä teknisen johtajan esitystä ei ainakaan vielä lautakunnassa hyväksytty, vaan asia päätettiin niin sanotusti jättää pöydälle, eli siirtää sen käsittelyä myöhemmäksi.

Marko Nikkanen

Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka