Joutsan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 17.5. hylätä Lämpökolmikko Oy:n Joutsan kunnalle tekemän viimeisimmän tarjouksen sellaisenaan koskien neljän kunnan Leivonmäen kirkonkylässä omistaman kiinteistön lämmittämistä. Lämpökolmikko Oy hoitaa alkuvuodesta tehdyn jatkosopimuksen perusteella Kurkiauran koulukiinteistön, Palvelukeskus Huuponhovin ja sen ohessa olevan lisäsiipi Mäntypirtin, Asunto Oy Leivonmäen Linnunlaulun rivitalon sekä Leivonmäen paloaseman lämmittämistä enää lähestyvän kesäkuun lopulle saakka.

Lämpökolmikolla oli maaliskuussa 2023 kunnalle jättämässään tarjouksessa kolme keskeistä ehtoa uudelle sopimukselle ja nämä kaikki koettiin ainakin jollain tapaa ongelmallisiksi lautakunnassa. Lämpökolmikko on esittänyt, että kunta sitoutuu uuteen sopimukseen 10 vuoden määräajaksi. Lisäksi yhtiön nykyiseltä, entisen Leivonmäen sahan kentällä sijaitsevalta lämpölaitokselta vedetään uusi lämmönsiirtoputki Kurkiauran koulukiinteistöön. Mittaa tälle tulisi noin 500 metriä ja hintaa vähän yli 30.000 euroa, joka esityksen mukaisesti katsottaisiin kunnan liittymismaksuksi.

Kolmantena hiertävänä asiana on Lämpökolmikon vaatimus, että Kurkiauran koulurakennukseen muutama vuosi sitten kunnan toimesta asennutettu erillinen vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä poistetaan kokonaan kiinteistöltä. Lievempi tulkinta tähän voisi kuitenkin olla, että kyseinen järjestelmä poistetaan käytöstä siinä yhteydessä kun Kurkiaura liitetään uudestaan kaukolämpöön, mikä edellyttää edellä mainitun siirtoputken toteuttamista.

Täysin uuden sopimuksen mahdollisuutta ei lautakunnassa kuitenkin tyrmätty, vaan kunnan tekninen johtaja Arttu Mönkölää evästettiin neuvottelemaan vielä asiasta ja ehdoista Lämpökolmikko Oy:n toimitusjohtaja Seppo Kovasen kanssa. Mönkölä totesi, että tässä on enemmänkin kyse strategisesta ratkaisusta, kuin siitä, etteikö asianomaisia kiinteistökohteita saataisi lämmitettyä jatkossa kunnan toimesta, koska kaikista näistä löytyy vielä käyttökelpoinen öljylämmitysjärjestelmä. Tästä syntyvät kustannukset ovat kuitenkin enemmän hämärän peitossa, eli rahantarve vaikeammin ennustettavissa.

Toimitusjohtaja Seppo Kovanen on antanut suoraan ymmärtää, että Lämpökolmikko Oy on parhaillaan myynnissä ja kaikki sen kolme nykyistä osakasta ovat siitä nyt luopumassa. Tätä silmällä pitäen nimenomaan pitkäaikainen lämpösopimus antaisi selkeästi paremmat edellytykset yrityskaupalle ja sen myötä lämpötoiminnan jatkamiselle Leivonmäellä uusien omistajien toimesta.

Jos uutta määräaikaista lämpösopimusta ei Joutsan kunnan kanssa saada pian aikaiseksi, on Lämpökolmikko jo hetimiten juhannuksen jälkeen poistumassa kokonaan Leivonmäeltä.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Lämpökolmikko Oy on edellyttänyt Joutsan kunnan viitisen vuotta sitten Leivonmäen Kurkiauran koulukiinteistöön asennuttaman vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän poistamista yhtenä tämänhetkisenä ehtonaan uuden lämpösopimuksen solmimiseksi kunnan kanssa.