Joutsan kunnan 100-prosenttisesti omistaman konserniyhtiö Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asuntojen toimintakertomuksesta 2022 ilmenee, että vuokra-asuntojen kysyntä jatkui vilkkaana koko vuoden. Yhtiöllä on omistuksessaan ja hallinnassaan tällä hetkellä kaikkiaan 159 asuntoa 12 eri kohteessa. Vuokrattavaa huoneistoalaa näissä on yhteensä noin 7.600 neliötä. Kannetut vuokrahinnat vaihtelivat kohteesta ja muista asiaan vaikuttavista tekijöistä riippuen 7,60 eurosta 9,70 euroon neliöltä kuukaudessa. Vuonna 2022 keskimääräinen vuokra oli 8,85 €/m2/kk.  

Asuntojen käyttöaste oli vuoden lopussa hyvällä tasolla, ollen 95 prosenttia. Tämä on edellisvuosia korkeampi lukema. Käyttöastetta pönkitti merkittävästi tällä erää se, että pakolaisten vastaanottokeskuksen toiminnan Joutsassa loppuvuodesta käynnistäneen Kotokunta Oy:n kanssa tehtiin kymmenkunta joulukuun alusta voimaan astunutta vuokrasopimusta. Näiden sopimusten myötä Kotokunta on voinut majoittaa kymmeniä asiakkaitaan paikkakunnalle.

Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asuntojen menneen vuoden suurin investointi oli Pannuvuoren kolmen rivitalon liittäminen Joutsan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Toisena merkittävän luokan panostuksena solmittiin MPY Telecom Oyj:n kanssa sopimus kiinteistöjen ja asuntojen liittämisestä valokuituverkkoon. Tätä koskeva kuiturakentaminen aloitettiin viime vuonna ja sitä jatketaan tämän vuoden aikana.

Lisäksi yhtiön kohteissa tehtiin normaaliin tapaan tarvittavia perus- ja muita korjauksia Joutsan kunnan teknisen osaston toimesta ja osin myös ostopalveluna paikallisia alan yrityksiä käyttäen. Siivousta ostettiin kunnan teknisen osaston laitoshuollolta ja siivousalan yrittäjiltä. Viime vuonna asuntojen huoltoon ja korjauksiin käytettiin rahaa vajaat 80.000 €, mikä on suunnilleen 30.000 € vähemmän kuin vuonna 2021.

Toimitusjohtaja Ari Solatien mukaan Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asuntojen taloudellinen tila kuin myös maksuvalmius on ollut päättyneellä tarkastelujaksolla hyvä. Tilikaudella 2022 yhtiölle kertyi vuokra- ja käyttökorvaustuottoja vähän yli 765.000 € ja hoitokulut olivat yhteenlaskettuna noin 525.000 €.

Edellisvuoteen verrattuna tuotoissa oli muutaman tuhannen euron kasvu ja kuluissa noin 34.000 euron vähennys. Henkilöstökuluja oli noin 54.000 € ja korkokuluja noin 34.000 €. Tilinpäätöshetkellä rahoitusomaisuutta oli melko tarkalleen 100.000 €, josta vuokra- ja vesimaksusaamisia yhteensä 23.500 €. Tilikauden 2022 tulos osoittaa voittoa 52.247 € (edellisvuonna +16.525 €). Osinkoa ei esitetä jaettavaksi.

Pitkäaikaisia lainoja 31.12.2022 oli yhteensä noin 2,36 miljoonaa euron edestä, josta lyhytaikaisiin, eli vuoden 2023 aikana ohjelmien mukaisesti lyhennettäviin, on kirjattuna 173.000 €.

Yhtiö otti viime vuonna Keski-Suomen Osuuspankilta 1,29 miljoonan euron suuruisen luoton tasapainottamaan lainojen lyhennysohjelmaa. Tällä uudella pankkilainalla konvertoitiin kolme erillistä, olemassa ollutta luottoa yhdeksi 15 vuoden ajaksi. Yhtiön lainoilla on Joutsan kunnan myöntämät takaukset. Lisäksi sillä on noin 695.000 € luotto Joutsan kunnalta.

Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asuntojen hallitukseen ovat vuonna 2022 kuuluneet puheenjohtajana kunnan talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, ja jäseninä nykyinen tekninen johtaja Arttu Mönkölä ja 5.10.2022 asti aiempi tekninen johtaja Juha-Matti Näykki. Konsernijaos on nyt ohjeistanut valitsemaan vuokra-asuntoyhtiön hallitukseen toiseksi jäseneksi rakennuspäällikkö Pinja Weijon.

Marko Nikkanen

Asunto Oy Hulikkalantie 2:n kerrostalossa Joutsan ydinkeskustassa Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asunnoilla on yhteensä 28 vuokrattavaa asuntoa. Kyseinen rakennus on valmistunut vuonna 1991 ja asuinhuoneistojen lisäksi siinä on muutama liike- ja toimistohuoneisto.