Joutsan kunnan sivistystoimen vastuualueiden esihenkilöiden esimies-nimikkeet muutetaan nykyisen vaatimuksen mukaan neutraalimmiksi.

Jatkossa kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies on kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö, vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies on vapaa-aikatoimen päällikkö, varhaiskasvatuksen esimiehestä käytetään nimikettä varhaiskasvatuksen päällikkö ja ravitsemishuollon esimiehestä nimikettä ravitsemushuollon päällikkö. Uudet nimikkeet otetaan käyttöön kesäkuun alussa.

Päätöksen nimikkeiden muutoksista teki viranhaltijapäätöksenä kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

Tarja Kuikka

Tagged with →