Vuoden 2018 lopulla minusta tehtiin työsuojeluilmoitus kunnanhallitukselle lähinnä kunnanjohtajan ja silloisen talous- ja hallintojohtajan toimesta. Syytekirjelmä oli julkisena liitteenä. Syytöksessä mainittiin väitetty häiriköintini va. peruspalvelujohtajaa kohtaan. Kunnanhallitus käynnisti erottamiseni kokouksessaan 17.12.2018 § 264.

Syytökselle ei sitten löytynyt perusteita eikä valtuusto lopulta vuonna 2021 moittinut minua mistään. Perusturvalautakunnan se sentään erotti, hävisi valitukseni hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja valitsi samat henkilöt lautakuntaan uudelleen.

Nyt viime viikon maanantain kunnanhallituksessa § 101 oli esillä täysin salattu työsuojeluilmoitus kunnan johtavasta viranhaltijasta. Myös pöytäkirja salattiin. Salauspykälää ei hallintolain määräysten vastaisesti esitetty.

Ainoa kyseeseen tuleva salausperuste olisi ollut julkisuuslain 24 § 6 kohta, jonka mukaan ”Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat 6) kanteluasiakirjat ennen asian ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle”.

Nyt ratkaisu lienee tehty, joten päätös on julkaistava! Missä on se paljon mainostettu avoimuus Joutsassa? Herää myös kysymys, miksi virkamiehelle ei saa aiheuttaa kärsimystä, mutta minulle kyllä saatiin se tehdä?

Kalle Willman
kunnanvaltuutettu, Joutsa