Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle hankkeita koskevan välirahoituksen korottamista maksimissaan 100.000 euroon sekä hankkeen rahoituksen maksimissaan 50 prosentin rajauksen ja toimitusmaksun poistamista. Välirahoituspäätöksessä edellytetään aina lainan takaisinmaksua välittömästi varsinaisen rahoituksen maksamisen jälkeen.

Nykyisen runsaan kahdenkymmenen vuoden takaa peräisin olevan käytännön mukaan Joutsan kunta voi myöntää välirahoitusta hankkeelle 50 prosenttia hankkeen rahoitusavustuksesta, kuitenkin enintään 20.000 euroa. Laina on korotonta, mutta toimitusmaksua peritään puoli prosenttia lainan määrästä, kuitenkin vähintään 30 euroa. Laina myönnetään saadun ely-keskuksen rahoituspäätöksen perusteella.

Nykyistä käytäntöä ei kuitenkaan pidetä enää olennaisena, koska välirahoitus perustuu aina sen takaisinmaksun takaavaan ely-keskuksen tai leader-rahoituksen päätökseen. Myöskään toimitusmaksun perimistä ei pidetä enää välttämättömänä.

Kunnanhallitus käsitteli hankelainan ylärajan korottamista viime viikon maanantaina, ja pohjaesityksenä kokouksessa oli, että valtuustolle esitettäisiin välirahoituksen 20.000 euron maksimin, hankkeen rahoituksen maksimissaan 50 prosentin rajauksen sekä toimitusmaksun poistamista.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja Harri Nissinen teki kunnanhallitukselle muutetun päätösehdotuksen, joka poikkesi pohjaesityksestä siltä osin, että välirahoitusta esitettäisiin korotettavaksi maksimissaan 100.000 euroon. Muilta osin muutettu päätösehdotus noudatteli pohjaesitystä. Kunnanhallitus päätti asiasta lopulta muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

– Välirahoituksen katto on 100.000 euroa. Aikaisempi summa on nykyhankkeisiin liian pieni. Toisaalta tarvitaan katto, jos hankkeet kasvavat esimerkiksi useisiin satoihin tuhansiin euroihin, Nissinen perustelee esitystä maksimikaton korottamisesta sataantuhanteen euroon.

Tarja Kuikka