Joutsan kunnalle on tehty kuntalaisaloite kunnan konsernijaoston lakkauttamisesta ja sille kuuluvien tehtävien siirtämisestä kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallitus käsitteli aloitetta viime viikon maanantaina ja laittoi sen valmisteltavaksi seuraavan hallintosäännön päivittämisen yhteyteen.

Konsernijaosto muun muassa seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kunnanhallitukselle, antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, vastaa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosessista sekä nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Konsernijaoston lakkauttamista ja sen tehtävien siirtämistä kunnanhallitukselle esitti huhtikuussa jätetyssä kuntalaisaloitteessa joutsalainen Petteri Oksanen. Hän piti konsernijaoston olemassaoloa merkityksettömänä ja katsoi sen lisäävän turhaan organisaation leveyttä.

Oksanen perusteli aloitteessaan edelleen, että konsernijaoston käsittelemät asiat ovat helposti siirrettävissä kunnanhallituksen käsittelyyn, ja näin taitaa Oksasen mukaan usein käydäkin, myös ilman konsernijaoston esittelyä.

– Samat henkilöt näitä asioita taitaa valmistella ja päättää hyvin pitkälti kummallakin tasolla, joten usein tehdään työ turhaan kahteen kertaan, Oksanen muun muassa totesi aloitteen perusteluissaan.

Tarja Kuikka

Tagged with →