Sotainvalidien Veljesliitto, Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto ovat suunnitelleet ajavansa alas toimintansa vuoteen 2025 mennessä. Nyt lakkautettujen veteraaniyhdistysten jäljellä olevista jäsenistä vastaavat Keski-Suomen veteraanipiirit, mutta myös piirit lakkautetaan liittojen lopettaessa toimintansa.

Veteraaneihin liittyvän perinnetyön ja luonnollisen jatkuvuuden turvaamiseksi on esitetty työn jatkamista perinneyhdistyksissä, jotka liittyisivät osaksi valtakunnallista, vuosina 1939–1945 Suomessa käytyjen sotien ja niiden veteraanien perinteitä hoitavaa ja vaalivaa Tammenlehvän Perinneliittoa.

Keski-Suomessa asiassa on nyt ryhdytty toimeen. Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. Laukaassa perustettiin Tammenlehvän Keski-Suomen perinneyhdistys ry, joka on Tammenlehvän Perinneliiton uusin alueellinen jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa huolehtia sotiemme veteraaneista, heidän puolisoistaan ja leskistään ja valvoa heidän etujaan muun muassa hoito-, korvaus- ja kuntouttamisasioissa, huolehtia sotasukupolven perinteen ja arvojen siirtämisestä tuleville sukupolville, koota alueensa toimijoita yhteisiin perinnetyön hankkeisiin sekä ohjata ja koordinoida alueellista ja paikallista perinnetyötä.

Yhdistyksen perustajiin lukeutuu 24 veteraani-, maanpuolustus- ja perinnetyötä tekevää tahoa, muun muassa Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piiri, Sotainvalidien Sisä-Suomen Perinneyhdistys, Keski-Suomen Sotaveteraanipiiri sekä Rintamaveteraanien Keski-Suomen piiri. Mukaan toimintaan halutaan kuitenkin myös muita perinnetyötä tekeviä tahoja, esimerkiksi kuntia, seurakuntia ja yhdistyksiä.

Perinneyhdistyksen hallituksessa Joutsan ja Luhangan aluetta edustavan joutsalaisen Heikki Partasen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä joutsalaisen Pertti Mattilan mukaan yhdistykselle perustetaan kuusi kuntakohtaista toimikuntaa, jotka vastaavat itsenäisinä toimijoina alueensa perinnetyöstä – niin veteraanityöstä kuin muustakin paikallisesta perinnetyöstä. Toimikunnat tulevat olemaan rekisteröimättömiä yhdistyksiä.

Joutsan kanssa samaan vapaaehtoispohjalta toimivaan toimikuntaan tulee kuulumaan Luhanka, ja nyt tähän toimikuntaan toivotaankin tahoja molemmilta paikkakunnilta. Partanen ja Mattila kertovat muutamien joutsalaisyhdistysten jo ilmoittaneen mukaan lähdöstään, mutta myös muut tahot ovat tervetulleita. Milloin toimikunta aloittaa, se on vielä hieman auki.

– Uskoisin, että me tänä vuonna täällä päästään se polkaisemaan pystyyn, arvioi Mattila.

Veteraaniperinteen vaalimiseen ovat Joutsassa kuuluneet esimerkiksi itsenäisyyspäivän, kaatuneiden muistopäivän ja veteraanipäivän seppeleenlaskut. Kuva Joutsan sankarihautausmaalla muutamia viikkoja sitten suoritetusta kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskusta. Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka

Veteraanijärjestöjen toiminta on Suomessa hiljalleen hiipunut veteraanien nukuttua pois, ja osa järjestöistä on jo yhdistynyt perinnetyöhön keskittyviksi perinneyhdistyksiksi. Joutsan seudulla toiminnassa ovat Heikki Partasen ja Pertti Mattilan mukaan enää Leivonmäen ja Luhangan sotaveteraaniyhdistykset, tosin nekin aiotaan lakkauttaa.

Veteraaneja itsessään on elossa seudulla kaksi, samoin sotainvalideja. Sotiin osallistuneiden puolisoita ja leskiä on elossa joitain.

Veteraaniperinnettä on vaalittu kunnissa eri tavoin. Joutsassa siihen ovat kuuluneet Partasen ja Mattilan mukaan esimerkiksi itsenäisyyspäivän, kaatuneiden muistopäivän ja veteraanipäivän seppeleenlaskut, veteraanivastuukeräyksen organisointi sekä yhä jatkuva Tammenlehvä-merkkien asentaminen hautakiviin niille vuosien 1939–1945 sotien veteraaneille, joille järjestöjen merkkejä ei ole aiemmin kiinnitetty.

Yhtenä jo tehtynä isompana veteraaniperinteen vaalimistehtävänä Mattila nimeää myös paikalliset veteraanimatrikkelit.

Se, että veteraaniperinteen hoito siirtyy paikallisilta toimijoilta maakunnalliselle perinneyhdistykselle, ei Heikki Partasen mukaan ainakaan alkuvaiheessa muuta käytännön toimintaa seudulla. Jonkinlaista muutosta saattaa silti jossain kohtaa tulla.

– Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös perinteiden siirto. Se tulee varmaan olemaan aktiivisempaa, että tulevat sukupolvet tulevat paremmin valveutuneiksi perinneasioista. Tämä on hirveän tärkeää, painottaa Partanen.

Partanen ja Mattila toimivat aiemmin pitkään Sotainvalidien Veljesliiton Joutsan osastossa, mutta nykyisin osastoa ei siis enää ole. Nyt miehet ovat mukana Sotainvalidien Sisä-Suomen Perinneyhdistyksessä, jonka edustajina heidät myös valittiin Tammenlehvän Keski-Suomen perinneyhdistyksen valmisteluihin. Heidän kuten muidenkin valmisteluihin osallistuneiden valinnassa vaikutti kokemus.

– Siinä oli ajatus, että olisi hyvä olla semmoisia henkilöitä aluksi, jotka ovat olleet mukana veteraanitoiminnassa, Partanen taustoittaa omaa ja Mattilan mukaan lähtöä Tammenlehvän Keski-Suomen perinneyhdistyksen toimintaan.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Heikki Partanen (vas.) ja Pertti Mattila.