Joutsalainen maanviljelijä Arto Tupala on valittu Jyväskylän piiristä Metsäliitto Osuuskunnan edustajistoon, joka on ao. osuuskunnan ylin päättävä elin. Edustajisto päättää muun muassa osuuspääomille maksettavista koroista ja ylijäämäpalautuksista.

Uuden edustajiston ja paikallisten piiritoimikuntien toimikausi alkaa 1.7.2023 ja kestää neljä vuotta. Edustajistovaaleissa valittiin 48 edustajiston ja 100 piiritoimikuntien jäsentä. Piiripäällikkö Antti Heinosen mukaan paikalliset piiritoimikunnat toimivat Metsä Groupin puunhankintaorganisaation ja jäsenten yhdyssiteenä.

Edustajiston 27.4.2023 päätöksellä Metsäliitto Osuuskunta maksaa jäsentensä sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille vuoden 2022 tuloksen perusteella korkoa 7,0 %. Lisäosuuksille maksetaan korkoa seuraavasti: Metsä1:lle 6,5 %, A:lle 4,0 % ja B:lle 1,0 %. Ylijäämän palautuksena jaetaan 0,30 euroa jäseneltä per vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana.

Metsäteollisuuskonserni Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu yli 90.000 suomalaista metsänomistajaa. Edustajistovaalissa kullakin omistajalla on yksi ääni. Huhtikuun 14. päivänä päättyneessä vaalissa annettiin yli 34.000 hyväksyttyä ääntä ja äänestysprosentiksi muodostui 37,7.

Marko Nikkanen

Tagged with →