Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion apulaisrehtori Matti Miettinen on nimetty Joutsan kunnan tietosuojatyöryhmän jäseneksi. Nimeämisestä päätti kunnanhallitus.

Työryhmässä on ollut tietosuoja- ja tietoturvavastaavan lisäksi johtoryhmän edustaja ja perusturvaosaston tietosuojan vastuuhenkilö. Perusturvaosaston siirryttyä hyvinvointialueelle osaston tietosuojan vastuuhenkilö poistui työryhmästä, jolloin tuli tarve nimetä ryhmään uusi jäsen.

Tehtävään haluttiin hyvinvointivointi- ja sivistysosaston edustaja, koska osasto on kunnan suurin osasto sekä talouden että henkilöstön osalta, ja sillä on tällä hetkellä kunnan kannalta kriittisimmät henkilötietoja sisältävät rekisterit.

Tietosuojatyöryhmään kuuluvat nyt nimetyn Matti Miettisen ohella tietosuojavastaava Liisa Alfthan, tietoturvavastaava Mika Virtanen sekä johtoryhmän edustaja talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen.

Tarja Kuikka

Tagged with →