Joutsan kunta hakee Joutsan keskusta-alueen kehittämissuunnitelmahankkeen toteuttamiseen hankerahoitusta 192.000 euroa oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Lisäksi kunta sitoutuu arvioiduilta nettokustannuksiltaan 240.000 euron suuruisen hankkeen omarahoitusosuuteen, joka on 20 prosenttia nettokustannuksista eli 48.000 euroa. Asiasta päätti Joutsan kunnanhallitus.

JTF-rahaston varoilla lievennetään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia. Suomessa rahoitus kohdennetaan turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviin sosioekonomisiin haasteisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Rahaston toimet perustuvat hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä.

Keski-Suomessa on turvetuotantoa 14 kunnassa, joista Joutsa on turvetuotantokuntana neljänneksi merkittävin. Vuonna 2019 kunnan pinta-alasta kymmenen prosenttia oli turvetuotantoaluetta.

Joutsan kehittämishankkeen tavoitteena on käynnistää prosessi keskusta-alueen uudistamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa haettavalla hankkeella on tarkoitus laatia ehdotus-, yleis- sekä toteutussuunnitelmat alueen kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Alueen toimivuus, laatu ja saavutettavuus nähdään vetovoimatekijöinä, jotka keskeisesti vaikuttavat seutukunnalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiin sekä paikallisten ja seutukunnan asukkaiden hyvinvointiin ja alueen houkuttelevuuteen.

Hankkeella laadittavien suunnitelmien pohjalta aiotaan toteuttaa investointi- ja kehittämistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on monipuolistaa Joutsan elinkeinorakennetta, parantaa yritystoiminnan edellytyksiä ja luoda yritysten kehittymisellä uutta, työllistävää liiketoimintaa. Yritysten toimintaedellytysten parantamisella halutaan varmistaa yritysten ja alueen elinvoimaisuus muutoksessa.

JTF-rahoituksen myöntäminen edellyttää Joutsan kunnalta hankerahoituksen hakupäätöksen tekemisen ja omarahoitusosuuteen sitoutumisen ohella hankkeen ohjausryhmän jäsenten esittämistä. Kunnanhallitus valitsi maanantaina ohjausryhmään jäseniksi Ilari Suurosen (puheenjohtaja), Jarmo Liukkosen, Ilona Savitien, Maija Salosen, Nella Lintusen, teknisen johtajan Arttu Mönkölän ja kunnanjohtaja Harri Nissisen.

Tarja Kuikka