Luhankaan Päijänteen Luhanksaaren länsipuoliselle vesialueelle halutaan asettaa vesikulkuneuvolla liikkumista koskeva kymmenen kilometrin tuntinopeusrajoitus ja aallokon aiheuttamisen kieltäviä merkkejä. Esityksen asiasta on tehnyt jo aiemmin Luhangan kunta, mutta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi asiasta kuulutuksen viime keskiviikkona. Kuulutus on nähtävillä 24.5. saakka, ja mahdolliset muistutukset siitä on tehtävä Traficomille viimeistään kyseisenä päivänä.

Luhangan kunta on perustellut esitystään nopeusrajoituksen ja aallokontekokiellon määräämisestä Luhanksaaren länsipuolelle yleisen turvallisuuden parantamisella ja aallokon aiheuttaman vahinkoriskin­ vähentämisellä. Hakulinniemen kapeikko ja Korppisten salmi ovat kapeita, ja Luhanksaaren sekä Korppisen länsipuolella on molemmin puolin väylää venelaitureita, joiden käyttö kärsii suurista aalloista ja liian suurista nopeuksista.­

Esityksen taustalla ovat kunnalle tulleet palautteet, joissa nopeusrajoitusta ja aallokon aiheuttamisen kieltäviä merkkejä on toivottu mainitulle vesialueelle. Merkkien on todettu olevan tarpeellisia lä­­hestyttäessä kirkonkylää Kotkatselältä päin, ensin Hakulinniemen kapeikossa ja samalla väylällä punaviitan jälkeen Korppisen saaren länsipuolella. Lisäksi niiden on todettu olevan tarpeen myös Tammiselältä tai Pilkanselältä kirkonkylään saapuessa kapeasta Korppisten salmesta alkaen.

Vesiliikennelain mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi kieltää vesikulkuneuvolla liikkumisen määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä, jos kielto tai rajoitus harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi. Kielto tai rajoitus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa.

Tarja Kuikka

Kuvassa merkittynä Luhanksaaren länsipuolinen vesialue, jolle kymmenen kilometrin tuntinopeusrajoitus ja aallokon aiheuttamisen kieltäviä merkkejä halutaan asettaa. Kartta: Luhangan kunta

Tagged with →