Joutsan kunnassa tehtiin viime vuonna konsultin toimesta selvitys jätehuollossa tarvittavista toimenpiteistä ja niiden vaatimista resursseista. Selvityksen perusteella toimenpiteitä ilmeni useita, ja niiden tekemisen arvioitiin vaativan aikaa kahdesta-neljään kuukautta.

Teknisen lautakunnan asialistan esittelytekstissä todetaan, että nykyisellään puutteena jätehuollon järjestämisessä on muun muassa se, että kunta ei ole kilpailuttanut jätteen keräystä, kuljetusta tai vastaanottoa. Uuden jätelain tuomia haasteita on muun muassa asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräys yhteistyössä pakkausten tuottajayhteisön kanssa taajamassa sijaitsevilta, vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä 1.7.2023 mennessä.

Edellisen kerran jätehuollon järjestämisestä on päätetty teknisessä lautakunnassa vuonna 2018. Silloin kunta päätti jatkaa nykyisessä muodossaan itsenäisesti jätehuollon järjestämisestä.

27.4. kokoontunut tekninen lautakunta ei kuitenkaan tehnyt päätöksiä jätehuollon suhteen.

– Jätehuollon järjestämisen tapoja on tutkittu tarkoin ja etsitty optimaalista tapaa Joutsaan. Vaihtoehtona on liittyminen kuntien omistamiin yhtiöön, kuten Mustankorkeaan, tai jatkaa nykyisellä systeemillä lisäten tarvittavia resursseja. Päätöksiä ei vielä ole tehty, mutta yhteisymmärrys on pitää joustavat palvelut kuten jäteasema täällä, summasi lautakunnan puheenjohtaja Ilari Suuronen.

Jonna Keihäsniemi