Tuulivoimaa Leivonmäelle vastustava kuntalaisaloite ”Tuulivoimalle ehdoton ei Leivonmäellä” -kuntalaisaloite on nyt jätetty Joutsan kuntaan. Oikeusministeriön ylläpitämästä ja tuottamasta Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelusta ilmenee, että kyseinen 7.2.2023 julkaistu aloite sai lopulta 392 osallistujaa (allekirjoittajaa), joista 200 on Joutsan kunnan asukkaita. Lisäksi erillisille paperilistoille kertyi 68 nimeä, joten kaikkinensa ko. aloitteen allekirjoittajia on 460.

Allekirjoittaneet yhtyvät näkemykseen, että Joutsan pohjoisosat – mukaan lukien entinen Leivonmäen pitäjä – eivät sovellu tuulivoimarakentamiseen. Aloitteen mukaan ”Joutsan kunnan on syytä tehdä asiasta kielteinen linjaus tuulivoimaa koskien jo ennen kaavoitusprojekteihin ryhtymistä”.

”Joutsan kunnan pohjoisosassa on runsaasti vapaa-ajan asutusta, joka on pitäjän voimavara. Aluetta rajaavat tiiviisti rakennetut Päijänteen, Pohjois-Suonteen sekä Puulan rannat. Lisäksi alueen sisällä on Rutajärvi sekä lukuisia muita pienempiä vesistöalueita. Joutsan kunnan pohjoisosiin ja kaavaillun tuulivoiman vaikutusalueelle sijoittuu myös valtakunnallisesti arvokas Leivonmäen kansallispuisto, jonka välittömään läheisyyteen yli 300 metriin ulottuva teollinen rakentaminen ei sovellu”, aloitteessa todetaan.

”Lisäksi alueella asuu runsaasti paikallista väestöä, joka on sijoittunut alueelle nimenomaan nykyisten ympäristöolosuhteiden myötä. Tämä arvo vaarantuu, mikäli alueelle rakennetaan tuulivoimapuisto.”

Asianomaisen aloitteen vastuuhenkilönä on leivonmäkinen Kari Tapper, joka kävi sen perjantaina kirjallisena Joutsan kunnan asiointipisteeseen jättämässä.

Joutsan kunnanhallituksen 8.5. pidettävän kokouksen asialistalla on lausunnon antaminen Keski-Suomen maakuntakaava 2040 -viranomaisehdotuksesta. Keski-Suomen liitossa parhaillaan valmisteilla oleva, ehdotusvaiheeseen nyt edennyt Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä. Kaavan viranomaisehdotuksessa on Joutsan alueelle esitetty potentiaalinen tuulivoima-alue Leivonmäen Höystösensuolle.

Hankkeen takana oleva energiayhtiö Pohjan Voima Oy on jättänyt Joutsan kuntaan kaavoitusaloitteen tuulivoimayleiskaavan laatimiseksi Leivonmäen kirkonkylän ja Pajumäen välisellä alueella sijaitsevalle Höystösensuolle. Tämän hetken kaavailuissa on 9-17 tuulivoimalayksikköä käsittävä tuulivoimapuisto. Asiasta ei ole vielä tehty Joutsassa poliittista päätöstä.    

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: “Tuulivoimalle ehdoton ei Leivonmäellä” -kuntalaisaloitteen kävi perjantaina 5.5. Joutsan kuntaan toimittamassa aloitteen vastuuhenkilö Kari Tapper. Kuva: Jussi Lehtonen.

EDIT 6.5.2023 klo 14.38. Muokattu juttua aloitteeseen osallistuneiden kokonaismäärän osalta: lisätty sähköisesti allekirjoittaneiden lisäksi myös erillisten paperilistojen kautta osallistuneet.