Vuonna 2019 Joutsan kohdalle valmistui valtatieremontin esisuunnitelmaksi niin sanottu aluevaraussuunnitelma. Suunnitelma piti sisällään muun muassa useita eritasoliittymiä Oravakiven ja Tammiharan väliselle tiealueelle, 2+2-kaistaisen keskikaidetien ja yhden sillan lisää nykyisen viereen. Tuolloin hintalapuksi oli arvioitu 35,6 miljoonaa euroa, ja selvää oli, että rakentaminen ajoittuu seuraavan 20 vuoden ajalle.

Baana 22 -ilmasotaharjoituksen aikana puhuttiin tarpeesta saada riista-aita varalaskupaikan ympärille ja mahdollinen rinnakkaistie sen vierelle kiertoreitiksi. Nyt Keski-Suomen ely-keskuksessa koostetaan parhaillaan yhteenvetoa siitä, mitä kaikkea Joutsan kohdalle olisi järkevää rakentaa aluevaraussuunnitelmasta ja paljonko työt maksaisivat.

Yksikönpäällikkö Jari Mikkonen ely-keskuksesta kertoo, että tarkemmin esillä ovat olleet rinnakkaistie, riista-aita ja uusi siltakaista etelään menijöille. Taajaman kohdalla oleva nykyinen valtatiesilta saisi siis parin vierelleen Angesselän puolelle.

Rahoitusta rakentamiselle ei vielä ole. Tiesuunnitelman valmiiksi saattaminen edellyttää sitä ennen muun muassa kontaktoinnit maanomistajiin, nähtävillä pidot muistutuksineen jne., joten voidaankin arvioida mahdollisen rakentamisen olevan vielä vuosien päässä. Tämän vuoden aikana selviää kuitenkin rakentamisen kiireellisyysjärjestys.

Janne Airaksinen

Tagged with →