Suomessa tulee parantaa digitaalista saavutettavuutta vaikuttavilla tavoilla, katsovat Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen hyvinvointialue. Maakuntahallitus ja hyvinvointialueen aluehallitus julkaisivat viime viikolla yhteisen kannanoton, jossa todetaan digitaalisen saavutettavuuden – siis sen, että kaikenlaiset käyttäjät voivat lähestyä ja käyttää digitaalista palvelua – edistävän kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa ja parantavan digitaalisten palveluiden laatua.

Toimiakseen digitaaliset palvelut tarvitsevat maakuntahallituksen ja aluehallituksen mielestä nopeat tietoliikenneyhteydet, jotka ovat osa maan kriittistä informaatioinfrastruktuuria.

Kannanotossa todetaan julkisten ja kaupallisten palvelujen digitalisoituvan kiihtyvällä vauhdilla, ja myös sosiaali- ja terveyspalveluissa hyödynnettävän jatkossa entistä enemmän digitaalisia palvelukanavia ja etäpalveluja.

– Hyvinvointialueiden kustannustehokas toiminta edellyttää digitaalisten palvelujen täysimääräistä hyödyntämistä. Digitaalisten palvelukanavien hyödynnettävyys ja palveluiden saatavuus edellyttää nopeita ja toimintavarmoja tietoliikenneyhteyksiä kaikkialla Suomessa. Ongelma on erityisesti maakuntien reuna-alueilla, taajamien ulkopuolella, maakuntahallitus ja aluehallitus toteavat.

Niiden näkemyksen mukaan nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien rakentuminen kaikkialle Suomeen edellyttää valtiolta riittävää sitoutumista ja taloudellista tukea hankkeiden toteuttamiseksi.

– Esitämme, että valtiovalta varaa kiinteän laajakaistan hankkeiden tukemiseen riittävät resurssit ja luo asiaa varten uuden, vaikuttavan ja tehokkaan rahoitusvälineen. Rahoituksen tukitason tulee olla nykyistä merkittävästi suurempi ja kuntien omarahoitusosuuden hallittava, mikä mahdollistaa tasavertaiset mahdollisuudet laajakaistahankkeiden toteutukselle koko maassa.

Tarja Kuikka