Joutsan kunnanhallitus on joutunut antamaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen johdosta lausunnon päätöksestään hylätä Joutsan Työväentalon vuokrauspäätöksestä tehty oikaisuvaatimus. Kunnanhallitus toteaa lausunnossa muun muassa, ettei se ole ylittänyt toimivaltaansa hyväksyessään kunnan ja Joutsan Demarit ry:n välisen vuokrasopimuksen, vaan toimialajohtaja on tehnyt sopimuksen hallintosäännön linjausten mukaisesti.

Joutsan kunta vuokraa kunnanhallituksen viime joulukuussa hyväksymällä sopimuksella Joutsan Demareilta työväentaloa 750 euron kuukausivuokralla käyttääkseen sitä Puulan Seutuopiston ja yleisen kulttuuritoimen tilaisuuksien pitämiseen sekä 60 tunnin verran vuodessa kunnan koulujen käyttöön. Sopimuksen allekirjoittivat kunnan edustajina hyvinvointi- ja sivistysjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja.

Joutsalainen Kalle Willman (kok.) vaati oikaisuvaatimuksessaan kunnanhallitusta kumoamaan sopimuksen hyväksymispäätöksen, velvoittamaan hyvinvointi- ja sivistysjohtajan tarvittaessa kilpailuttamaan vuokratilojen hankinnan ja tekemään mahdollisen hankintapäätöksen. Hän piti hankinnan arvoa sen suuruisena, että hankinnasta pitäisi päättää toimialajohtajan, ei kunnanhallituksen. Kunnanhallitus siis kuitenkin hylkäsi oikaisuvaatimuksen samoin perustein, mitä se nyt esittää hallinto-oikeudelle.

Willman vaati hallinto-oikeutta kumoamaan hylkäyspäätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena. Perusteluina hän esitti muun muassa saman kuin oikaisuvaatimuksessa, eli että päätösvalta vuokrasopimuksesta olisi tullut olla toimialajohtajalla eli hyvinvointi- ja sivistysjohtajalla.

Hänen näkemyksensä mukaan kunnanhallitus päätti itse ilman hallintosäännön mukaista toimivaltaa vuokran määrästä ja korotti vielä vuokranantajan esittämää summaa 50 eurolla kuukaudessa. Joutsan Demarit oli siis esittänyt vuokraksi 700 euroa. Kunnanhallituksen perustelua siitä, että Joutsan Nuorisoseurallekin maksetaan 750 euroa kuukaudessa sen tilojen käytöstä, Willman ei pitänyt pätevänä, vaan muistutti kunnan omistaman Kinon toimivan nuorisoseurantalossa.

Willmanin näkemyksen mukaan kunnanhallituksen päätös antaa toimialajohtajalle ohjeen vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, jossa päätetään tosiasiallisesti vuokrasopimuksesta ja velvoitetaan tämä allekirjoittamaan korotettu vuokrahinta, menee kunnanhallituksen toimivallan ulkopuolelle ja oikeuttaa miettimään, olisiko kysymyksessä laiton puoluetuki Joutsan Demareille.

Lausunnossaan hallinto-oikeudelle kunnanhallitus kielsi väitetyn toimivallan ylityksen ja totesi toimialajohtajan tehneen sopimuksen hallintosäännön linjausten mukaisesti. Vuokran korottamista perusteltiin tasapuolisuudella nuorisoseurantalon vuokrasopimukseen nähden.

Vuokrasopimuksia kunnanhallitus pitää ehdottoman tärkeinä työväentalolla muun muassa ylioppilaskirjoituksia järjestävälle yhtenäiskoululle sekä seutuopistolle. Lausunnossa todetaan myös, ettei kunnalla ole vastaavaan käyttöön soveltuvia tiloja, eikä koulun välittömässä läheisyydessä ole muita soveltuvia tiloja kuin työväentalo. Myös puoluetukiepäily kumottiin.

– Työväentaloa vuokrataan sen yhtenäiskoulun läheisyyden sekä tilojen käyttötarkoituksen soveltuvuuden vuoksi markkinahinnalla, joten asialla ei ole yhteyttä puoluetukiin, lausunnossa muun muassa todetaan.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka