Kirkkohallituksen täysistunto on myöntänyt 18.4. avustusrahaa kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon seurakunnille kaikkiaan 7,38 miljoonaa euroa. Myös Joutsan seurakunnan korjaushanke lukeutui avustusta saaneiden hankkeiden joukkoon.

Joutsan kirkon paanukaton korjaus ja tervaus on suunniteltu tehtävän tämän vuoden aikana, ja rahaa siihen tuli 119.500 euroa, avustusprosentin ollessa 70. Toteutuksen kustannusarvio on 170.700 euroa.

Myös rakennuksen paanukaton korjauksen suunnittelutyölle tuli 7.600 euron avustus. Tässä kohtaa avustusta tuli puolet kokonaissummasta.

Janne Airaksinen

Tagged with →