Euroopan Unionin maaseuturahoituksen uusi rahoituskausi 2023–2027 käynnistyy. Maaseudun, yritysten ja yhteisöjen kehittämisen ja kasvun tueksi tarkoitetusta rahoituksesta Keski-Suomen osuus on uudella kaudella yli 75 miljoonaa euroa. Suurin osa siitä on jaossa Keski-Suomen ely-keskuksen kautta, loput maakunnan Leader-ryhmien kautta.

Ely-keskuksen osuus maakunnassa jaossa olevista kehittämisrahoista on noin 60 miljoonaa euroa. Rahoituksesta puolet kohdennetaan maatalouden yritystoiminnan aloittamiseen ja investointeihin, puolet maaseutualueiden muihin yritysinvestointeihin ja yhteisöjen kehittämishankkeisiin. Vihreän siirtymän tukeminen sekä ympäristö- ja ilmastohankkeet ovat erityistavoitteita. Rahoituksen kohdentaminen perustuu Keski-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmaan, jossa keskeiset painopisteet ovat biotalous ja vetovoimainen maaseutu.

Rahoituksen avulla pyritään parantamaan maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittämään palveluja ja elinkeinoja. Panoksia laitetaan uusien yritysten käynnistymiseen ja olemassa olevien kehittymiseen. Yhteisöt voivat puolestaan edistää asuinviihtyvyyttä, harrastusmahdollisuuksia ja innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja. Ely-keskus myöntää maaseudun kehittämiseen yritys- ja hanketukia koko Keski-Suomessa Jyväskylän keskustaa lukuun ottamatta.

Keski-Suomen neljän Leader-ryhmän kautta EU:n maaseuturahoitusta on jaossa rahoituskaudella 2023–2027 yhteensä 15,6 miljoonaa. Joutsan seutukunnalla vaikuttavan Maaseutukehitys ry:n osuus tästä on 3,33 miljoonaa euroa.

Uudella rahoituskaudella Leader-ryhmien käytössä on myös uusia tukivälineitä, esimerkiksi palvelusetelimuotoiset rahoitukset yrittäjyyden kokeiluun, omistajanvaihdoksen valmisteluun ja maatalouteen liittyviin pienimuotoisiin kokeiluihin. Myös osa-aikaisen yritystoiminnan tukeminen tulee mahdolliseksi.

Investointitukia on edelleen mahdollista hakea sekä uuden yrityksen käynnistämisvaiheessa että toimivan yrityksen kehittämistarpeisiin. Yleishyödyllistä kehittämistä voidaan uudellakin kaudella toteuttaa kehittämis- ja investointihankkeiden avulla. Uusi väline on muutamien tuhansien eurojen pienhanke yhteisöille.

Ihan vielä EU:n maaseuturahoituksen hakuun ei voi ryhtyä, sillä rahoituksen hakua ei ole vielä avattu. Keski-Suomen ely-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Pertti Ruuskan mukaan haun avautumisen tarkkaa ajankohtaa ei vielä tiedetä. Rahoitusta ohjaavat valtioneuvoston asetukset on Ruuskan mukaan hyväksytty maaliskuussa niin maatalouden rakennetukien kuin maaseudun muun yritystoiminnan ja kehittämishanketoiminnan osalta, ja ensin mainittu asetus astui voimaan maaliskuun alkupuolella, kaksi viimeksi mainittua huhtikuun alkupuolella.

– Nyt asetusten vahvistuttua Ruokavirasto viimeistelee vielä hakemiseen tarvittavat tietojärjestelmät ja yksityiskohtaisemmat toimeenpano-ohjeet. Haku avautunee tämän hetken tiedon mukaan loppukeväästä tai alkukesästä ja samaan aikaan sekä ely-keskuksen että Leader-ryhmien kautta haettaville tuille, kertoo Ruuska.

Tarja Kuikka