Leivonmäellä toimivalle Tarpaper Recycling Finlad Oy:lle on toimitettu hallintopakkopäätös 8.12.2022 teknisen lautakunnan toimesta. Alueella suoritettiin 14. maaliskuuta tarkastus, jonka perusteella tehtiin päävelvoitteisiin liittyen muutamia havaintoja.

Päävelvoitteeseen 1 liittyen kattohuopajätettä oli siirretty kiinteistöltä, mutta siirtoasiakirjoja ei ole toimitettu tekniselle lautakunnalle. Toiminnanharjoittajan mukaan kattohuopajätettä on siirretty naapurikiinteistölle PyroBitin Oy:n puolelle, jolla on lupa kattohuopajätteen varastointiin. Toteutetuista siirroista asiakirjat ovat laatimatta.

Päävelvoitteeseen 2 liittyen toiminnanharjoittaja on saattanut vireille ympäristöluvan muutoshakemuksen, jolla haetaan lupaa välivarastoida kattohuopajätettä peittämättömänä kentällä. Hallintopakkomääräyksessä edellytettyä kenttää ei ole tehty, vaan kattohuopajätettä varastoidaan edelleen asfaltoimattomalla alueella.

Viime torstaina kokoontunut tekninen lautakunta käsitteli yhtiön tilannetta. Lautakunta päätti, että uhkasakkoa ei laiteta maksuun ja edellytetään, että lupaehdot kaikilta osin täytetään. Päivämäärää ei asetettu. Odotuksena on, että asfaltoinnin osalta töihin ryhdytään heti, kun se sään puolesta on mahdollista.

Viimeisimmän tiedon (28.2.2023) mukaan kattohuopajätettä on Tarpaperin alueella 20.000 tonnia ja PyroBitin puolella 10.585 tonnia.

Tarpaperilta tilannetta tiedustellessa kävi ilmi, että yhtiöllä ei tällä hetkellä ole toimitusjohtajaa, mutta uusi on aloittamassa toukokuussa. Tarpaperilta kuitenkin kerrotaan, että velvoitteet on osaksi täytetty ja selvitykset on tehty, lisäksi muutoshakemus peittämisen suhteen on laitettu vireille. Murskaustoiminta on tarkoitus käynnistää viimeistään pääsiäisviikolla.

– Markkinat ovat kehittyneet hitaasti, johtuen tuotteen pitkäaikaisista hyväksyntämenettelyistä Suomessa. Markkinoiden avautuminen on vaatinut muun muassa Väyläviraston teknisen hyväksymismenettelyn ely-urakoiden massoihin sekä materiaalin sisällyttämisen asfalttinormeihin, toteaa Tarpaper Recycling Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Peltoniemi.

Lopputuote, eli bitumirouhe, on sisällytetty tämän vuoden tammikuussa päivitettyihin asfalttinormeihin. Normit ohjaavat päällystehankintoja. Asfalttinormit sisältävät asfalttipäällysteille asetettavat laatuvaatimukset. Päivitys käsittää asfalttityypit ja niiden koostumuksen, raaka-aineet laatuvaatimuksineen, muun muassa sideaineet, kiviainekset sekä lisäaineet, asfalttimassan ja asfalttipäällysteen laatuvaatimukset ja kelpoisuuden osoittamisen.

Tarpaperin pyrkimyksenä on keskittää tuotanto kuluvan vuoden loppuun mennessä Leivonmäelle, jossa se toimii omalla tontilla. Paikka nähdään toimivana paikkana lopputuotteelle niin logistisesti kuin myös markkinamielessä.

Jonna Keihäsniemi

Kuvassa yksi kattohuopakasoista, joita lojuu Leivonmäellä Tarpaperin tontilla. Kuva: Janne Airaksinen

Lisää aiheesta:

JS 17.12.2022 Tarpaperille asetettiin hallintopakko – tehosteena yhteensä 25.000 euron uhkasakot

JS 29.6.2022 PyroBitille kehotus tekniseltä lautakunnalta

JS 1.2.2022 PyroBit Oy:n ympäristölupahakemus palautettiin valmisteluun

JS 10.2.2022 PyroBit Oy:n täydennetty hakemus käsittelyssä tänään

JS 12.2.2022 PyroBit Oy sai ympäristöluvan kattohuopajätteen vastaanottoon – lautakunta äänesti vakuussummasta

JS 23.5.2022 Tarpaper on ylittänyt varastointimäärät – yhtenä syynä valmiin tuotteen heikko ulosmyynti viime vuosina

JS 1.6.2022 Tekninen lautakunta: PyroBitin ympäristölupaa koskeva valitus hylättävä