Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus etenee viranomaisten lausuntokierrokselle. Maakuntahallitus hyväksyi viime perjantaina maakuntakaavan viranomaisehdotuksen äänin 8–5. Hallituksen joutsalaisjäsen Lea-Elina Nikkilä (vihr.) esitti Leivonmäellä sijaitsevan Höystösensuon poistamista kaavaehdotuksesta perustellen esitystään alueen maakuntakaavaan nähden pienellä koolla. Hallitus äänesti kuitenkin pohjaesityksen puolesta, eli Höystösensuo jää kaavaehdotukseen tuulivoiman tuotantoon soveltuvaksi alueeksi.

Maakuntakaavalla osoitetaan seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumisen mahdollisuudet. Tuulivoimarakentamisen toteuttaminen edellyttää aina kunnan päätöstä ja kunnan laatimaa yleiskaavaa. Lisäksi tarvitaan alueiden maanomistajien hyväksyntä.

Seuraavaksi maakuntakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Keski-Suomen kunnilta, Keski-Suomen ely-keskukselta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta sekä tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta, yhteisöiltä ja ministeriöiltä. Kunnille ja viranomaisille lausunnolle lähetettävä kaava-aineisto sisältää kaavakartan ja siihen sisältyvät merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostuksen. Lisäksi kaavaehdotukseen sisältyvät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Lakisääteinen viranomaisneuvottelu on kesäkuussa.

– Lausuntokierroksen ja viranomaisneuvottelun jälkeen kaavaehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset. Kansalaiskuuleminen on tulossa esille alkusyksystä, kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto viranomaisilta ja kunnilta, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila (kesk.).

Maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen. Palaute on käsitelty ja otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. Palautteita tuli kaikkiaan 130.

Valmisteluvaiheesta saadun palautteen ja tarkempien selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella ehdotukseen esitetään sisällytettäväksi yhteensä 19 tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta. Viranomaisehdotukseen esitetään kolme tuulivoima-aluetta lisää: Keuruun Lehmikorpi, Karstulan ja Saarijärven Tukkimäki sekä Pihtiputaan Uusimo.

Tarja Kuikka

Yllä kuvassa kaavaluonnoksen kohdekortti, joka piirtää kuvan mukaisen rajauksen Höystösensuon potentiaaliselle tuulivoimala-alueelle Leivonmäen taajaman itäpuolelle.