Keski-Suomen hyvinvointialueella käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, päätti tämän viikon tiistaina hyvinvointialueen aluehallitus. HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä ja hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet valtuutettiin valmistelemaan neuvotteluesitys, käynnistämään yt-neuvottelut sekä edustamaan niissä työnantajaa.

Noin 11.500 sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen työntekijää siirtyi tämän vuoden alussa Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen alueen kuntien ja kuntayhtymien palveluksesta, suurelta osin entisissä työtehtävissään ja työyksiköissään. Esimerkiksi Joutsan kunnalta siirtyi runsaat satakunta työntekijää, pääosin vakituisia, ja Luhangan kunnalta vajaat parikymmentä työntekijää, joista myös suurin osa oli vakituisia.

Liikkeenluovutuksen jälkeen hyvinvointialueen esihenkilöiltä on selvitetty palvelussuhteisiin liittyviä muutostarpeita, ja selvityksessä kävi ilmi, että muutoksia on tarpeen tehdä joidenkin työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin – muun muassa työtehtäviin, työaikamuotoon ja työntekemispaikkoihin. Esimerkiksi työnkuvat voivat muuttua uusien tehtäväjärjestelyiden tai uusien työnjakojen tai -tapojen vuoksi, ja työaikamuotoja on tarpeen harmonisoida niin, että samoissa tehtävissä työskentelevät henkilöt tekevät töitä samoissa työaikamuodoissa.

Muutostarpeet, joita ilmeni kaikilla muilla toimialueilla paitsi pelastustoimen ja sairaalapalvelujen alueella, koskevat arviolta yli tuhatta työntekijää.

Lisäksi hyvinvointialueen palveluksessa on arvioitu olevan enintään kymmenen viranhaltijaa tai työntekijää, joille ei ole heidän virkamääräyksensä tai työsopimuksensa mukaista tehtävää hyvinvointialueen uudessa organisaatiossa. Heille pyritään tarjoamaan uutta työtä hyvinvointialueella. Jos aiemman tehtävän päättyessä uutta tehtävää ei löydy, tai henkilö ei ota vastaan tarjottua muuta tehtävää, voidaan palvelussuhde joutua irtisanomaan taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Millaisia henkilöstön palvelussuhteisiin liittyviä muutostarpeita esihenkilöiden tekemissä selvityksissä juuri Joutsassa ja Luhangassa on ilmennyt, siihen hyvinvointialueen HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä ei pysty tässä vaiheessa vastaamaan. Asiasta voidaan hänen mukaansa tiedottaa tässä vaiheessa vain sen verran, mitä aluehallitus asiasta tiistaina päätti.

– Neuvottelun piiri selviää tarkemmin valmistelussa ja neuvottelujen edetessä. Valitettavasti en pysty kuntatasolla vastaamaan, sanoo Heikkilä tässä vaiheessa.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka