Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneen hyvinvointialueen tieltä alas ajetun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 21 jäsenkuntaa ovat saaneet kokea viimeisen vuoden aikana rahasta puhuttaessa pari tärisyttävää, ikävää yllätystä. Jäsenkuntien joukkoon kuuluvat myös Joutsa ja Luhanka.

Keväällä 2022 sairaanhoitopiirin hallinnossa todettiin, että KSSHP:n vuoden 2021 loppuun mennessä kertynyt kumulatiivinen alijäämä on yli 40 miljoonaa euroa. Lain mukaan se pitää saada täysimääräisesti katettua ennen sote-toimintojen siirtymistä HVA:lle. Tätä varten kehitettiin piirissä konstivalikoima, johon sisällytettiin omaisuuden myynti, sairaanhoitopiirin peruspääoman alentaminen ja tarvittaessa jäsenkuntien rahoitus eli niille osoitettavat lisälaskut.

”Alijäämän kattamisen keinot toteutetaan siten, että ne riittävät kokonaisuudessaan kattamaan kertyneet alijäämät ja ne on koostettu siten, että ne vaurioittavat mahdollisimman vähän sairaanhoitopiirin tai sen jäsenkuntien toimintaa ja taloutta. Lisäksi alijäämien kattamissuunnitelmassa oleellista on, että vuonna 2022 piirin normaalitoiminnassa päästään tavoitteeksi asetettuun nollatulokseen, eikä uutta alijäämä synny”, selvitti KSSHP:n talousjohtaja Aija Suntioinen kuviota kuntayhtymähallitukselle maaliskuussa 2022.

Kuntayhtymävaltuusto päätti kesäkuussa hallituksen esityksestä, että kertyneiden alijäämien kattamiseksi alennetaan sairaanhoitopiirin peruspääomaa 24 miljoonalla eurolla. Jäsenkuntien sijoitukseksi luettava peruspääoma on aikanaan muodostunut sairaanhoitopiirille siirtyneistä sairaansijoista. Tämän kirjauksen jälkeen jäsenkuntien maksettavaksi tulee noin 17 miljoonaa ja näin saadaan koko alijäämä kohtuullisesti hoidettua.

Ensimmäinen ikävä yllätys koettiin syksyllä, kun ilmeni, että sairaanhoitopiiri on tuoreen ennusteen mukaan tekemässä 38 miljoonan alijäämää vuodelta 2022, vaikka mitään alijäämää ei enää viimeiseltä toimintavuodelta pitänyt edes syntyä. Näin jäsenkunnat saivat siinä vaiheessa varautua yhteensä jo 55 miljoonan euron lisälaskuun, josta Joutsan kunnan osuutta (n. 1,8 %) olisi noin miljoona euroa ja Luhangan osuutta (n. 0,3 %) noin 160.000 euroa.

Kun historiallinen soteprosessivuosi saatiin päätökseen, niin vuodelta 2022 olikin Keski-Suomen sairaanhoitopiirille kertynyt alijäämää jopa syksyn ennustetta enemmän: toteutunut lukema oli 46 miljoonaa euroa, eli 8 miljoonaa oli tullut kalkkiviivoilla vielä lisää. Tähän kun lisätään aiemmat alijäämät, niin päästään jo 86 miljoonaan euroon.

Toisena ikävänä yllätyksenä on, että KSSHP:n tilinpäätöksen 2022 valmistelun yhteydessä on tilintarkastaja nostanut potilaan pöydälle ja antanut hyvinvointialueen hallinnolle nyt ymmärtää, ettei peruspääomaa voidakaan alentaa ja sitä käyttää suunnitellusti alijäämien kattamiseen, kuten kuntayhtymävaltuusto oli juhannuksen alla viime kesänä päättänyt. Tämä päätös on ehtinyt saada jo lainvoiman ja tähän seikkaan tällä hetkellä tukeutuvat tuohtuneet jäsenkunnat.

Vahvasti aistittavissa on, että lopulta koko 86 miljoonan alijäämä otetaan jäsenkuntien selkänahasta ehtana rahana. Se tietäisi Joutsalle loppupelissä liki 1,6 miljoonaa euroa ja Luhangalle 222.000 euroa. Tähän mennessä koko potista on jo laskutettuna ja maksettuna 62 miljoonaa. Se, lankeaako ”kuumaksi perunaksi” noussut 24 miljoonaa vielä sekin tosiaan maksuun, selviää kunhan hyvinvointialue on saanut asiaa koskevat päätöksensä nuijittua. Aluehallitus pui tilinpäätöstä ensi viikolla ja valtuusto pääsee päättämään kesäkuussa.

Miten on voinut tällä tavoin käydä, että suunnitelmat ja laskelmat ovat näin pahasti pettäneet?

Marko Nikkanen

Tagged with →