Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva Järvi-Suomen Valokuitu Oy aloittaa valokuituliittymien rakentamisen ja myymisen. Yhtiö on alkuvuoden valmistellut useita alueita, joille valokuituliittymien rakentaminen voidaan aloittaa lumien sulaessa keväällä 2023.

Valokuituverkon suunnittelun ja toteutuksen ensimmäisiin alueisiin lukeutuu Joutsan keskustaajaman Karimäen alue. Muut kaksi aloitusvaiheen kohdetta sijaitsevat Juvalla sekä Ristiinassa. Nyt julkaistuille alueille valokuituliittymät ja internetpalvelut toimitetaan kesän 2023 aikana.

Valokuituliittymät rakennetaan hyödyntämällä sähköverkkojen rakentamisen yhteiskaivuun mahdollisuudet säävarmemman sähköverkon investointien edetessä. Liittymien rakentamisessa hyödynnetään myös valmista valokuituverkkoa, joka on rakennettu aiemmin sähköverkon saneerauskohteiden yhteydessä.

Joutsan Karimäen alueelle toteutettiin jo vuonna 2019 sähköverkon saneerauksen yhteydessä valokuituverkko, jonka viimeistely asiakkaille tarjottaviksi yhteyksiksi jäi kesken.

– Joutsan taajamassa on hyvä laajakaistayhteyksien tarjonta jo entuudestaan. Järvi-Suomen Valokuidun perustamisen myötä myös Karimäen alueen olemassa oleva valokuituverkko saadaan palvelemaan asiakkaita luontevalla tavalla ja vain vähäisin lisäinvestoinnein. Tarjontamme täydentää mukavasti olemassa olevaa valokuitutarjontaa alueella, Järvi-Suomen Valokuidun toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa.

Internetpalveluiden nopeudeksi kerrotaan 200 MB/s, 500 MB/s sekä 1 000 MB/s.

Janne Airaksinen