Joutsan kunnanhallitus on ottanut tavakseen pitää aika ajoin kokouksiaan kyläkunnilla. Niiden yhteydessä johtavat poliitikot ja virkamiehet tapaavat kyläläisiä, toivomuksenaan saada kehittämisideoita.

Viime viikolla vuorossa oli Angesselän kylä, jossa iso joukko kyläläisiä oli koolla Lamminmäen tiloilla. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen toivoi avaussanoissaan kuulevansa suoraa puhetta.

– Nämä tilaisuudet ovat vuoropuhelua, jossa kunnan johto ottaa kehittämisideoita vastaan. Kyläkierroksien vahvuus on siinäkin, että näin pystymme keskittymään tapaamisissa yhden kylän asioihin perusteellisesti, totesi Maukonen.

Teihin liittyvät asiat nousivat useasti esille reilun tunnin kestäneessä tapaamisessa. Kunnanjohtaja Harri Nissinen tiedotti, että varalaskupaikan reunustoille olisi tarve rakentaa valtion toimesta rinnakkaistie, sillä Ilmavoimat tulee suurella todennäköisyydellä jatkamaan Baana-harjoituksiaan alueella. Päätöksiä edes ajankohdasta, saatikka rahoituksesta tai siitä, kummalle puolelle rinnakkaistie tulisi tehdä, ei vielä ole olemassa.

Kyläläiset eivät tätä vastustaneet. Angesselän ja kirkonkylän välille on toivottu kevyen liikenteen väylää jo vuosikymmeniä, ja ehkä se ratkeaisi rinnakkaistien rakentamisen yhteydessä.

Kun valtatietä edellisen kerran remontoitiin, silloisen Karoliinan Kahvimyllyn ohitse tehtiin hyvin leveä rinnakkaistie varalaskupaikan tarpeisiin. Se luovutettiin paikalliselle valtion toimesta yksityistieksi. Sen ylläpito on kallista, etenkin kun läpikulkutienä myös liikennettä piisaa. Sen toivottiin siirtyvän valtion tieksi.

Kyläläiset näkevät myös tarpeelliseksi 60 km/h:n nopeusrajoituksen asettamisen Korpilahdentielle, noin 500 metrin matkalle Tammihaaran risteyksestä laskien. Tämä parantaisi turvallisuutta, sillä mainitulla matkalla on useampi liittymä pienemmille teille. Keski-Suomen ely-keskukseen on jo oltu yhteydessä asian tiimoilta.

Kunnan antamat avustukset yksityisteiden kunnossapitoon nähtiin myös liian pieninä, niitä tulisi kyläläisten mielestä korottaa. Summat ovat vuosia junnanneet paikoillaan, vaikka kustannukset tien hoidossa ovat nousseet. Tätä asiaa luvattiinkin kunnan taholta selvittää.

Entisen koulun vieressä on kyläseuran omistama skeittiramppi, joka on päässyt rapistumaan. Kunnalta luvattiin apua sen hävittämiseen. Saman tien varteen toivottiin myös kääntöpaikkaa, joka mahdollistaisi raskaamman kaluston vaivattomamman liikennöinnin.

Myös kunnan taholta tuli toivomuksia kylän väen suuntaan. Kunnan taholta peräänkuulutettiin erilaisten hankkeiden alkuun laittamista kylien kehittämiseksi. EU:n uusi hankekausi on alussa, ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), joka lievittää ilmastosiirtymän vaikutuksia, on sekin yksi mahdollisuus saada rahoitusta erilaisiin hankkeisiin.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kunnanhallituksen kyläillassa oli hyvä osanotto niin kyläläisiä, virkamiehiä kuin johtavia kunnallispoliitikkojakin. Kuvan oikeassa reunassa seisova Juhani Kuitunen toimi kyläläisten mielipiteiden julkituojana.