Valtuutettu Kalle Willman on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen 20.2. tekemästä päätöksestä, jolla vakinaistettiin Arttu Mönkölä teknisen johtajan virkaan ja koeaika päätettiin 1.3.2023 alkaen. Willman vaati päätöstä kumottavaksi kokonaisuudessaan virheellisessä järjestyksessä syntyneenä, lain ja hallintosäännön vastaisena ja mitättömänä. Kunnanhallitus päätti 13.3. hylätä oikaisuvaatimuksen.

Willman perusteli vaatimustaan lainkohdilla ja muun muassa sillä, ettei kunnanhallitus voi vakinaistaa Mönkölää teknisen johtajan virkaan, koska hänet on valittu vakinaiseen virkaan 26.9.2022.

Kunnanhallitus katsoo, että päätöksen vakinaistaminen viittaa koeajan päättämiseen. Esittelijänä toiminut kunnanjohtaja Harri Nissinen on kunnanhallituksen kokouksessa perustellut suullisesti koeajan lyhentämistä. Perusteena lyhentämiselle olivat Mönkölän henkilökohtaiset ominaisuudet: tehtävän haltuun ottaminen, laaja henkilökohtainen osaaminen, sosiaaliset taidot ja ahkeruus. Kunnanhallitus on asiasta käydyssä keskustelussa yhtynyt kunnanjohtajan näkemykseen. Mönkölä on näin ollen vakuuttanut osaamisellaan, minkä vuoksi hänet on haluttu sitouttaa Joutsan kuntaan lyhentämällä koeaikaa.

Koeajan tarkoitus on antaa työnantajalle tilaisuus selvittää mm. työntekijän ammattitaito sekä soveltuvuus työhön ja työyhteisöön. Työntekijä puolestaan pystyy koeaikana päättelemään, vastaavatko työn sisältö ja työolosuhteet odotuksia.

Laissa ei mainita erikseen koeajan lyhentämistä, ainoastaan enimmäiskestosta. Koska koeaika on työnantajan yksipuolinen määräys, sitä voidaan lyhentää. Ennen asian esittelyä kunnanjohtaja on selvittänyt teknisen johtajan myönteisen suhtautumisen koeajan lyhentämiseen.

Kunnanhallitus ei myöskään uskonut, että päätös olisi loukannut muiden työntekijöiden tai hakijoiden perustuslaillisia oikeuksia.

Iiris Ilmonen (kok.) esitti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Janne Airaksinen