Luhangan kunnanvaltuusto asetti 19.1.2023 tilapäisen valiokunnan selvittämään tarkastuslautakunnan kunnanvaltuustossa nauttimaa luottamusta. Selvitys annettiin valtuuston kokouksessa 9.3.

Tarkastuslautakunnan ja sen puheenjohtajan perinteiseen rooliin ei kuulu kommentoida hanakasti ajankohtaisia asioita. Koska tilapäisen valiokunnan selvitys on monin tavoin epäkelpo, totuuden vastainen ja julkisuushakuinen, katson aiheelliseksi kommentoida sitä julkisuudessa tuoreeltaan.

Kuten tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan 29.6.2022 ja väliraportissaan 19.1.2023 osoittanut, kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on toiminut suhteessa tarkastuslautakuntaan ja sen puheenjohtajaan epäasiallisesti ja lainvastaisesti lautakunnan toiminnan alusta asti. Samoissa asiakirjoissa on dokumentoitu, kuinka kunnanhallitus ei työnantajan asemassa ole puuttunut kunnanjohtajan toimintaan. Kunnanhallitus ei ole vieläkään antanut kunnanvaltuustolle kuntalain edellyttämää lausuntoa toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tilapäinen valiokunta selvityksineen jatkaa kunnanhallituksen syyskuussa 2022 aloittamaa tarkastuslautakunnan ja sen puheenjohtajan mollauskampanjaa, jonka ilmeisenä tarkoituksena on vaientaa hallintojohdon kriittinen arviointi.

Tilapäinen valiokunta on tehnyt kotiläksynsä huonosti. Muutama esimerkki. Väite siitä, että tarkastuslautakunta ei olisi kokoonpanoltaan laillinen, ei pidä paikkaansa. Tilintarkastajaa ei valiokunnassa ole asiassa kuultu. Samoin väite, että tarkastuslautakunta olisi ylittänyt budjettinsa yli kolminkertaisesti, ei ole totuuden mukainen. Itse asiassa laillista budjettia ei ole edes olemassa, koska kunnanjohtaja on ”unohtanut” ottaa tarkastuslautakunnan lakisääteisesti valmisteleman talousarvion kunnan budjettikäsittelyyn jo kahtena vuonna peräkkäin.

Tilapäinen valiokunta pitää selvityksessään tarkastuslautakuntaa ”poliittisesti epäluotettavana”. Tätä on pidettävä kohteliaisuutena, koska tarkastuslautakunnan kunnia-asia on ollut toimia riippumattomasti, myös poliittisesti. Tarkastuslautakunta on muutenkin toiminut vaikeissa olosuhteissa kiitettävästi, hyvässä hengessä ja päätöksissään yksimielisesti. Lausunnosta saa sen vaikutelman, että kun tilapäinen valiokunta ei ole löytänyt moitittavaa tarkastuslautakunnan jäsenten antamasta palautteesta, se on joutunut käyttämään tietolähteenään huhupuheita.

Kun tilapäinen valiokunta esittää tarkastuslautakunnan erottamista, Luhangan kunnanvaltuusto joutuu lähiviikkoina valitsemaan, uskooko se enemmän tarkastuslautakuntaa vai tilapäistä valiokuntaa, jonka todistusaineisto on ratkaisevilta osin hankittu nk. hevosmiesten tietotoimistosta.

Juhani Räsänen

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja