Tuulivoimarakentaminen on ollut seutukunnalla polttava puheenaihe Leivonmäen taajaman läheisyyteen Höystösensuolle kaavaillun tuulivoimateollisuusalueen takia. Paikallislehdessä on ollut asiaa puoltavia ja vastustavia uutisia, puheenvuoroja ja tiedotteita. Heitän lusikkani soppaan ja hämmennän aihetta vielä lisää.

Tässä asiassa ei voi edetä pelkkä rahankiilto silmissä, vaan on otettava huomioon erityisesti kaavaillun tuulivoimateollisuusalueen läheisyydessä asuvat ja lomailevat ihmiset sekä alueen lähiluonto ja matkailupotentiaali. Kunnan ykkösprioriteetti on huolehtia kuntalaistensa hyvinvoinnista, ja raha on vain väline tämän tärkeimmän asian toteuttamisessa.

On totta, että tuulivoimateollisuusalue toisi kunnalle ja maanomistajille rahaa. Tästä näkökulmasta katsottuna on ymmärrettävää, että esimerkiksi kunnanjohtajamme on ilmaissut halunsa viedä hanketta vitkastelematta eteenpäin. Täytynee kuitenkin huomauttaa, että vanha sanonta ”maltti on valttia” olisi hyvä ottaa vakavasti tässäkin asiassa. On mietittävä, onko hyväksyttävää kohentaa kuntataloutta keinoin, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia tietyn alueen luontoon, asumisviihtyvyyteen ja matkailuhoukuttavuuteen. Mieleeni nousee väkisinkin ajatus, tuleeko voimateollisuusalueesta kunnalle kertyvät tulot ikinä hyödyttämään Leivonmäen asukkaita vai valuvatko rahat sittenkin vain Joutsan keskustassa asuvien eduksi? Pappisen kylän kyläyhdistystoiminnassa mukana olevana olen huomannut kunnan olevan paikoin varsin haluton kehittämään keskustan ulkopuolisten alueidensa viihtyvyyttä tai jopa turvallisuutta. En suoraan sanoen usko, että kunnan johto olisi ajamassa hanketta näin innokkaasti eteenpäin, jos nuo jopa yli 300 metriset voimalat olisivat nousemassa keskustan läheisyyteen.

Ei sinänsä yllätä, että hankkeen takana oleva Pohjan Voima Oy yrittää tyynnytellä hanketta vastustavia kuntalaisia mm. painottamalla sitä, että hanke on vasta alkuvaiheessa, eikä sen toteutumisesta ole takeita. Tässä vaiheessa on kuitenkin jo nähtävissä, mitä haittoja tuulivoimateollisuusalueesta voi aiheutua. Voimaloiden rakentamisen takia on kaadettava kymmeniä hehtaareja metsää, mikä vaikuttaa negatiivisesti luonnon monimuotoisuuteen niin kasviston kuin eläintenkin osalta.

Voimalat myös aiheuttavat meluhaittaa lähiseudun asukkaille ja mökkiläisille sekä maisemahaittaa pidemmänkin matkan päähän. Voimaloiden lavoista irtoaa mikromuovia ympäristöön. On erityisen huomionarvoista, että tuulivoimaloiden maisemavaikutuksien määräyksiä ja perusteita vuosina 2006 ja 2016 laatimassa ollut Aalto-yliopiston maisema-arkkitehti Emilia Weckman on todennut ne vanhentuneiksi tuulivoimarakentamisen lisääntymisen ja voimaloiden koon kasvamisen vuoksi. Lisäksi Kungliga Tekniska högskolanin tutkimus on osoittanut tuulivoimaloiden läheisyyden alentavan huomattavasti kiinteistöjen arvoa. Enpä kyllä itsekään muista kuulleeni kenenkään etsivän asuntoa tuulivoimaloiden läheisyydestä tai edes tuulivoimalanäköalalla.

Myös tuulivoimaloiden purkaminen ja kierrättäminen on asia, jonka suhteen ei ole valmiita ratkaisuja olemassa. Purkaminen saattaa hyvinkin jäädä maanomistajan tai kunnan vastuulle. Olisikin todella tärkeää, että säädettäisiin tuulivoimalaki edellä mainittuja asioita säätelemään.

Pidän hienona asiana, että joillakin kuntalaisilla on ollut rohkeutta nousta vastustamaan tätä hanketta. Allekirjoitin itsekin hanketta vastustavan kuntalaisaloitteen, ja sen on allekirjoittanut lisäkseni sadat muutkin ihmiset, joista valtaosa on joutsalaisia. On kuntalaisten oikeus ja velvollisuus käyttää ääntään heihin ja heidän elinympäristöönsä vaikuttavissa asioissa. Toivon todella, että hanketta ei runnota väkisin läpi, vaan siitä aiheutuvat haitat otettaisiin vakavasti ja puolueettomasti huomioon.

Santtu Pihlaja

eduskuntavaaliehdokas (kd.), Joutsa