Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Luhangassa tänä vuonna tehtävillä rakennustöillä.

Uutta runkoyhteyttä rakennetaan keväällä 2023 Luhankjärveltä Retuenlahteen. Työmaa sijoittuu Hakulinniemen, Pyrylän, Tomolan, Kotkalahden, Siikaniemen ja Retuen alueille.

Luhangassa, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin sekä ilmajohtolinjojen siirtoon metsien keskeltä teiden varsiin.

Vanha, 1960-luvulla metsään rakennettu keskijänniteilmajohtoverkko puretaan. Uusi keskijänniteilmajohtolinja rakennetaan pääasiassa Sysmäntien ja Tommolantien varteen. Joitain vanhoja haarayhteyksiä korvataan pienjännitemaakaapelilla. Yhteensä uutta verkkoa rakennetaan 20 kilometriä.

– Sähkön toimitusvarmuus paranee työmaata laajemmalla alueella, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Mikko Höylä.

Maakaapeliosuudet on pääasiassa jo tehty. Ilmajohtolinjan rakentaminen alkaa keväällä 2023. Rakennuttaja Rejlers Finland Oy:n projekti-insinööri Ville Sepponen toivoo alueella liikkuvilta tarkkaavaisuutta.

– Maasto on haastavaa, sillä siellä on paljon kalliota ja korkeuseroja, Sepponen sanoo.

Työmaa kiertää paikallisen luonnonsuojelualueen. Uuden runkoyhteyden on määrä valmistua lokakuussa 2023. Vanhan verkon purkutyöt tehdään talvella ja keväällä 2024.

Investoinnin arvo on 700.000 euroa. Järvi-Suomen Energia varmistavansa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa maakaapelia valmiina upotukseen Korpilahdentien varrelle vuonna 2020. JS Arkisto.