Puulan seutuopiston rehtorin virkaan on valittu savonlinnalainen Kari Kropsu. Seutuopiston opistolautakunta päätti valinnasta tämän viikon keskiviikkona haastateltuaan ensin neljää henkilöä kaikkiaan kahdestatoista rehtorin virkaa hakeneesta. Kropsun kieltäytymisen varalle lautakunta ei valinnut ketään.

Kari Kropsu on koulutukseltaan musiikin maisteri ja hän työskentelee tällä hetkellä Savonlinnan orkesteriyhdistyksen taiteellisena johtajana ja va. intendenttinä. Seutuopiston opistolautakunnan kokouksessa esittelijänä toimineen Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan Kropsun valinnassa olivat perusteina tämän kelpoisuus vaadittuun tehtävään, kokemus alalta sekä haastattelussa annettu vaikutelma.

Seutuopiston rehtorin virka asetettiin avoimeksi helmikuussa edellisen viranhaltijan irtisanouduttua. Opistolautakunnan toiveena on ollut uuden rehtorin saaminen mukaan jo ensi lukuvuoden suunnitteluun, ja toive on Mika Sirkan mukaan edelleen sama.

– Tietysti toivottiin, että rehtori pystyisi aloittamaan keväällä jossain vaiheessa, ja Kari Kropsu on ilmoittanut, että hänelle se on mahdollista toukokuun alusta alkaen, kertoo Sirkka.

Tarja Kuikka

Arkistokuva Puulan seutuopiston kevätjuhlasta Kurkiauran koululta vuodelta 2019. Kuva: Markku Parkkonen

Tagged with →