Luhangan kunnassa on puitu jo pitkään sitä, miten suhtautua tarkastuslautakuntaan. Käytännössä keskiössä on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsänen (kd.). Valtuusto asetti taannoin tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko tarkastuslautakunta kunnanvaltuuston luottamusta.

Torstai-illan valtuustossa tilapäinen valiokunta antoi julki selvityksensä, tosin tässä vaiheessa vielä pelkästään tiedoksi. Tilapäisen valiokunnan esityksessä valtuustolle todetaan, että tarkastuslautakunta on menettänyt luottamuksensa. Perusteluiksi kerrottiin Räsäsen olleen esteellinen tehtäväänsä, koska hänen puolueettomuutensa suorittaa arviointitehtävää on vaarantunut oleellisesti. Tilapäinen valiokunta on todentanut, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Räsänen on julkisesti tuonut esille negatiiviset asenteensa ja intressinsä kunnanjohtaja Tuomo Kärnää ja kunnan hallintoa kohtaan. Tässä kohtaa tilapäisen valiokunnan esityksessä viitattiin hallintolain kohtaan 28.1. pykälään 7 termillä ”yleislausekejäävi”.

Puheenjohtajan pääteltiin olleen jäävi toimimaan tehtävässään koko tarkastuslautakunnan toimintakauden ajan.

Lisäksi todettiin, että tilintarkastajan mukaan tarkastuslautakunta tulisi saada pikaisesti kokoonpanoltaan lailliseksi. Muina perusteluina oli, että lautakunta ei ollut kokonaisuutena tehtäviensä tasalla, eli ei ollut poliittisesti luotettava, ja elin oli ylittänyt budjettinsa yli kolminkertaisesti.

Siksi valtuustolle esitetään elimen erottamista kuntalain 34 pykälän perusteella. Mikäli tähän päädyttäisiin, erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimessaan, kunnes tehtäviin on valittu uudet henkilöt. Kunnanhallitukselle annettaisiin tehtäväksi päätöksen toimeenpano. Viisihenkinen tilapäinen valiokunta oli esityksessään yksimielinen.

Selvitys annettiin valtuustolle kokouksessa pelkästään tiedoksi. Kaikilla tarkastuslautakunnan jäsenillä tulee vielä olla mahdollisuus lausua esityksestä oma näkemyksensä, ja vasta sitten kunnanvaltuusto on valmis päättämään, kuinka tilapäisen valiokunnan esityksen kanssa menetellään. Jatkokäsittelylle ei torstain kokouksessa annettu vielä mitään määräaikoja.

Janne Airaksinen