Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuljetuksista on vastannut maaliskuun alusta alkaen uudet palveluntuottajat, Keskustaksi Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy. Muutos koskee esimerkiksi sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain sekä lastensuojelun, erityishuollon, sotaveteraanien ja aikuissosiaalityön matkoja.

Yksilökuljetuksia tuottavat molemmat palveluntuottajat. Vaikka Keskustaksin kotipaikka on Seinäjoella ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskuksen Jyväskylässä, on molemmilla takseja ympäri Keski-Suomea. Molemmat käyttävät hyvinvointialueen liikennepäällikkö Joona Nurmen mukaan omia sopimusliikennöitsijöitään, jotka ovat pääsääntöisesti alueilla toimivia taksiyrityksiä, eli alueen asiakkaille tuttuja taksiautoja.

– Palvelun saatavuuden varmistamiseksi taksi voi myös tarvittaessa ajaa paikalle kauempaakin, jatkaa Nurmi.

Kuljetukset ohjataan välityskeskuksista, eli kyydit tilataan aina keskusten tilauskanavista. Molemmilla välityskeskuksilla on tilausten tekemiseen puhelinnumero, tekstiviestipalvelu ja tilaussovellus, joka toimii nettiselaimessa ja puhelimeen ladattavana sovelluksena.

Ikääntyneiden ja kehitysvammaisten päivätoiminnan ryhmäkuljetuksista vastaa Keskustaksi Oy. Näiden kyytien asiakkaat eivät tilaa kyytejä itse, vaan saavat kuljetusaikataulunsa valmiina hyvinvointialueen päivätoiminnan yksiköstä, joka neuvottelee ne Keskustaksin kanssa.

Hyvinvointialue on tiedottanut uusien palveluntuottajien aloittamisesta kyyteihin oikeutetuille nykyisille asiakkaille helmikuussa kirjeitse. Yksilökuljetusten asiakkaille on kerrottu samalla, kumman välityskeskuksen asiakkaiksi heidät on laitettu. Asiakkaalla on kuitenkin Joona Nurmen mukaan vapaus valita, kumman keskuksen välitystä käyttää.

– Molempien keskusten palvelua ei voi käyttää samaan aikaan. Välityskeskusta voi vaihtaa kahden kuukauden välein, sanoo Nurmi.

Mahdollinen vaihto on tehtävä kuukausien vaihteessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöliikenteen kuljetuspalvelut hoidettiin maakunnassa aiemmin suurimmalta osin kuntien yhteishankintana yhden välityskeskuksen kautta, tosin Joutsa ja Luhanka hankkivat palvelut itse.

Aiemmin sote-henkilöliikenteen kuljetuspalvelut hoidettiin Joona Nurmen mukaan maakunnassa suurimmalta osin kuntien yhteishankintana yhden välityskeskuksen kautta, tosin Joutsa ja Luhanka hankkivat palvelut itse. Autojen saatavuudessa oli aika ajoin alueellisia haasteita.

– Joillain alueilla saattoi syntyä tilanteita, että autoja ei ollut riittävästi ajossa esimerkiksi pyhäpäivinä, sanoo Nurmi.

Autojen saatavuutta on pyritty parantamaan ottamalla käyttöön luokseajokorvaus ja toivetaksi-toiminta. Luokseajokorvaus tarkoittaa Nurmen mukaan sitä, että auto voidaan tarvittaessa ajattaa asiakkaan luo pidemmästäkin matkasta, ja tästä siirtymästä maksetaan taksille korvaus. Toivetaksi-mallia välityskeskukset voivat käyttää palvelun saatavuuden turvaamiseksi esimerkiksi ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan.

– Toivetaksi-mallissa asiakas voi välityskeskuksen ohjeistamana ottaa suoraan yhteyttä toivomaansa taksiyritykseen ja tilata kuljetuksen heiltä. Kun kuljetuksesta on sovittu, taksi ilmoittaa tästä välityskeskukseen, jolloin kuljetustilaus tallennetaan välitysjärjestelmään.

Hyvinvointialue tiedotti jo helmikuussa, että kyytejä tullaan yhdistelemään mahdollisuuksien mukaan. Yksittäiskuljetukseen verrattuna matka-aika saa yhdistelykuljetuksissa olla enintään kaksinkertainen. Maksimissaan pidennystä saa tulla 30 minuuttia suoraan matkaan verrattuna.

– Asiakkaan ei tarvitse olla huolissaan yhdistelyn mahdollisesti hieman pidentämästä matka-ajasta. Tärkeää on, että asiakas esimerkiksi teatterimatkalleen tilaa kyydin niin, että aikaa jää myös siirtymiin paikan päällä – vaikkapa siten, että perillä ollaan varttia ennen näytöksen alkua. Tilauksissa tulee siis ottaa ennakoidusti huomioon joko lähtö- tai määränpään aikataulut, sanoo logistiikkapäällikkö Sari Hyötyläinen hyvinvointialueen asiasta julkaisemassa tiedotteessa.

Sote-henkilöliikenteen mukaisiin matkoihin oikeutettuja on Joutsan ja Luhangan alueella tällä hetkellä liikennepäällikkö Joona Nurmen mukaan karkeasti arvioiden sata.

Terveydenhuollon matkat terveydenhuollon yksiköihin esimerkiksi lääkärin vastaanotolle ovat niin sanottuja Kela-kyytejä, joista vastaa kokonaisuudessaan Kela. Kela-kyydit eivät kuulu tällä hetkellä Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Leivonmäkinen taksiyrittäjä Kalevi Heinonen sanoo hyvinvointialueen sote-henkilöliikenteen kuljetusjärjestelyissä maaliskuun alussa tapahtuneen muutoksen näkyvän taksissa siten, että asiakkaat eivät enää tilaa yksilökyytejä suoraan autoilijalta, vaan kyydit on tilattava välityskeskuksen kautta.

Asiakas ei enää tilaa kyytiä suoraan autoilijalta

Leivonmäkinen Kyytiässä Kalevi Heinonen on ajanut Keski-Suomen hyvinvointialueen sote-henkilöliikenteen yksilö- ja ryhmäkyytejä maaliskuun alusta lähtien Keskustaksi Oy:n sopimusautoilijana.

Aiemmin samoja kyytejä Joutsan kunnan sopimusten puitteissa ajaneen Kyytiässän yrittäjä Kalevi Heinonen (kuvassa yllä) sanoo maaliskuun alussa tapahtuneen muutoksen näkyvän taksissa käytännössä siten, että asiakkaat eivät enää tilaa yksilökyytejä suoraan autoilijalta, vaan näiden on tilattava kyydit välityskeskuksen kautta, tai muuten nämä joutuvat kustantamaan matkansa itse. Välityskeskuksen kautta tilatun kyydin maksaa hyvinvointialue, joka perii asiakkaalta matkasta omavastuuhinnan.

Uudessa systeemissä autoilijoiden on Heinosen mukaan hankittava autoihinsa välityspääte eli älypuhelin, jonne keskus laittaa tilatut kyydit.

– Kyydit tulevat sieltä välityspäätteen kautta autoilijalle.

Aiemmin maksamiseen käytetyt kunnalta saadut sosiaali- tai vammaispalvelupuolen maksukortit ovat Heinosen mukaan jääneet pois, ja kun kyytitilaus tulee välityslaitteelle, on laitteessa valmiina reitit ja hinnat, ja maksu hoituu sitä kautta.

Heinonen näkee kuljetusjärjestelyjen muutoksessa sekä hyvää että huonoa; asiakkaalle se on tuonut epätietoisuutta siitä, mistä kyyti tilataan ja miten, mutta autoilijalle systeemi on periaatteessa selkeä, kun kyydit tulevat laitteelle ja ne ajetaan sieltä.

– Mutta alku on aina tämmöinen vähän sekava. Varmaan kun tämä alkaa pyöriä, niin tulee hyvä systeemi, arvelee Heinonen.

Autojen saatavuuden turvaamiseksi käyttöön otettuja luokseajokorvausta ja toivetaksi-toimintaa hän pitää hyvänä asiana. Hän arvelee, että autoja saa, mutta autot saattavat ajella vähän ristiin rastiin.

– Esimerkiksi jos Toivakassa ei ole autoa, niin kyyti tulee tänne ja täältä lähtee auto sinne, sitten päinvastoin. Se tekee ehkä sitten semmoista liikettä enemmän. Mutta kyllähän se ihan hyvä on, että sitten tuo luokseajokorvaus vähän motivoi autoilijoita lähtemään kyytilöille.

Tarja Kuikka