Vuoden 2023 alussa myös Joutsan kunnassa sivistystoimesta tuli hyvinvointialueiden aloittaessa kertarysäyksellä kunnan suurin sektori sekä taloudeltaan, että henkilöstömäärältään.

Perinteinen sivistystoimi jyskyttää eteenpäin melko tasaisesti. Vuodesta 2020 alkaen on toki jouduttu sopeutumaan moniin muutoksiin ja haasteisiin. Nämä ovat koskettaneet kaikkia toimintojamme. Henkilöstömuutoksia on ollut maltillisesti, mutta sopivan piristävästi. Perus- ja lukiotoiminnassa on vuosien mittaan totuttu toimintojen kehittämiseen hankkeiden avulla. Tähän toivomme opetushallinnolta löytyvän pidempikestoisia ratkaisuja, vaikka sinällään yksittäisillä hankkeilla tavoiteltavia asioita edistetäänkin. Opiskeluhuollossa olemme aloittaneet työn Luhangan kanssa ja yhdessä aiomme pitää puolemme jatkossakin. Varhaiskasvatuksessa on saatu käyttöön uusvanhoja tiloja ja toiminta alkaa niissä asettua uomiinsa. Alueellisen yhteistyön kautta on saatu aiempaa enemmän joustoa varhaiskasvatuspaikoissa lähikuntien kesken Keski-Suomessa.

Turvapaikanhakijoista on syntynyt meillä uusi valmistavan opetuksen oppilasryhmä ja myös varhaiskasvatuksen paikkoja on alettu kysyä kiihtyvään tahtiin. Lähitulevaisuus näyttää, saammeko paikkakunnan piristykseksi pysyvämpiä asukkaita. Toki yhteinen on se toive, että ihmiset pääsevät takaisin rauhan saavuttua jälleenrakentamaan Ukrainaa. Täydellä syyllä voi olla iloinen ja kiitollinen niille monille vapaaehtoisille ja järjestöille, joissa toimitaan kotoutumisen edistämiseksi!

Lakisääteisiä toimintoja kunnilla ovat myös kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso-, liikuntatoimi ja vapaa sivistystyö. Näiden toimintojen osalta kirjasto on ollut monipuolinen kulttuurin edistäjä. Kulttuuritarjonnasta vastaavat alueella toimivat useat tahot, joiden aktiivisen toiminnan tuloksia koetaan varmasti myös ensi kesän Joutopäivillä. Kino on osaltaan täydentämässä kulttuuritarjontaa ja yhteistyövirityksiä on muiden lähialueen toimijoiden kanssa.

Puulan seutuopiston rehtorit ovat vaihtuneet viime vuosina usein. Toivottavasti seuraavassa valinnassa tässä suhteessakin onnistaa ja saamme tehtävään pitkäaikaisesti sitoutuvan rehtorin. Liikuntapaikat on jo moneen kertaan kehuttu, mutta yksi kerta kiellon päälle ei pahaa tee. Harrastamisen Suomen mallin toteutuksessamme edistämme koulupäivän jälkeisten ja ilmaisten harrastusten saavutettavuutta yhdessä paikkakunnan yhdistysten kanssa. Vuosittain tämä mallin avulla on toteutettu satoja tunteja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia perusopetusikäisille.

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan ja maakunnan yhteinen lakisääteinen tehtävä. Hyvinvointi ja elinvoima ovat yhteen liitettäviä asioita. Hyvinvoivat kuntalaiset ja yritykset luovat paikallista elinvoimaa.

Hyvinvointia edistäville toimille ei ole aina laskettavissa suoraan rahassa nähtävää hyötyä. Vaikutukset ovat usein pitkäkestoisia, välillisiä ja vaikeasti todennettavia. Viranhaltijoiden lisäksi luottamushenkilöiltä vaaditaan kykyä nähdä vaalikauden yli. Jotta vaikuttavuudesta voidaan olla varmempia, tulee kuntien strategian, hyvinvointikertomuksen sekä talouden ja toiminnan suunnittelun välinen yhteys olla selkeä. Toimien ja resursoinnin tulee olla tietoon perustuvia.

Kaikkien kunnan sektoreiden työ on toimivassa arjessa tarpeen. Hyvinvoinnista huolehtiminen on moniottelua. Asukkaille ovat tärkeitä vaikkapa hyvin hoidetut kadut ja ladut, turvalliset kevyen liikenteen väylät, toimiva jätehuolto, kulttuurin harrastamisen ja saavutettavuuden mahdollisuus, yritysneuvonta, koululaisten kesätyöt, koulujen pihojen toimivuus, erityisopetus sekä mahdollisuus osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Kaikkia asioita ei pysty täysipainoisesti edistämään yhtä aikaa. Kunnan tehtävä on kuitenkin ensisijaisesti mahdollistaa. Aktiiviset kuntalaiset hoitavat lopun.

Hyvää oloa kulttuurista ja liikunnasta sekä valoisaa kevättä lukijoille!

Mika Sirkka

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja

Joutsan kunta

Kirjoitus on osa Päättäjän kynästä -tekstisarjaa, jossa Joutsan lautakuntien puheenjohtajat ja kunnan toimialajohtajat kirjoittavat toimialansa ajankohtaisista asioista.

Tagged with →