Joutsan Seutu haastatteli seudun eduskuntavaaliehdokkaat. Lue tästä, mitä perussuomalaisten Saku Kaistinen (yläkuvassa vasemmalla) vastasi lehden esittämiin kiperiin kysymyksiin.

Kristillisdemokraattien ehdokkaan Santtu Pihlajan (yläkuvassa oikealla) vastaukset julkaistaan JS:n digilehdessä sunnuntaina 5.3. Julkaisujärjestys on valittu aakkosjärjestyksessä ehdokkaiden sukunimen mukaan.

Molempien ehdokkaiden vastaukset julkaistaan paperisessa Joutsan Seudussa keskiviikkona 8.3.


Saku Kaistinen. Kuva: Tarja Kuikka

Lisätäänkö veroja vai leikataanko julkisia palveluja?

Kaistinen: En lähtisi ainakaan veroja nostamaan vaan mieluummin leikataan jossain määrin julkisia palveluita. Verojen nostaminen vähentää entisestään työn ja yrittämisen kannustimia ja on siten omiaan vähentämään, ei suinkaan lisäämään, valtion verotuloja. Julkiset palvelut ja sosiaalietuudet on mitoitettava vastaamaan talouden suorituskykyä. Lisääntynyt työllisyys myös vähentää tarvetta sosiaalietuuksille, ja käteen jäävien tulojen kasvu parantaa kansalaisten mahdollisuuksia käyttää yksityisiä palveluja.

Asumme maaseudulla. Kuinka koko Suomi pidetään asuttuna?

Kaistinen: Ruoantuotanto ja monet muut huoltovarmuuden kannalta oleelliset tuotteet tulevat suurten kaupunkien ulkopuolelta, joten maaseutu on kultaakin arvokkaampaa pitää asuttuna. Perusinfraa on ylläpidettävä myös syrjäseuduilla sekä jokaisessa kunnassa on oltava välttämättömät palvelut. Joten pannaan asiat tärkeysjärjestykseen, valtion rahat kyllä piisaavat, kun johdetaan tätä maata kansallinen ja kansalaisten etu edellä.

Mitä tavoittelet ehdokkuudellasi?

Kaistinen: Tavoitteenani on päästä kansanedustajaksi, lämmittelykierros ajettiin neljä vuotta sitten ja poliittista kokemusta on karttunut melkein kymmenen vuoden ajalta. Suomi tarvitsee tavallisen kansalaisen, joskin ehkä himpun verran kovemman/rankemman elämänkokemuksen ja käytännön näkemyksen omaavan henkilön sekä vahvan sitoutumisen yhteisten asioiden hoitoa varten. Olen kiinnostunut erityisesti meidän keskisuomalaisten asioiden ajamisesta, tietysti myös täältä Joutsan vinkkelistä katsottuna. Uskon vahvasti, että jos minut valitaan eduskuntaan, niin minusta olisi tulevaisuudessa paljon hyötyä myös koko Joutsan seutukunnalle.

Kaipaako Suomen koulutusjärjestelmä mielestäsi uudistusta?

Kaistinen: Nykyään lapset ja nuoret kärsivät yhä enemmän mielenterveyden ongelmista ja kouluväkivalta on raaistunut, tilanne Suomessa on erittäin huolestuttava. Opettajilla liikaa työtaakkaa, palavereita, tapaamisia ja kirjauksia normaalin opetuksen lisäksi, opettajien aika on priorisoitava opetukseen. Useampi koulusihteeri voisi hoitaa näitä opettajien ”juoksevia toimisto-/paperihommia”.  Wilman käyttö ei palvele meitä halutulla tavalla, vaan se aiheuttaa osapuolille turhaa stressiä. Uudistetaan koulutusjärjestelmää esim. edellä olevilla keinoilla.

Kantasi turvallisuuspolitiikkaan?

Kaistinen: Meillä on niin mielivaltainen tyyppi naapurivaltion johtajana, sen vuoksi Suomen turvallisuusasiat pitää ottaa erittäin vakavasti. Mahdollinen Nato-jäsenyytemme lisäisi turvallisuutta huomattavasti, mutta emme voi laskea yksin sen varaan. Puolustusvoimiin on panostettava aiempaa enemmän, riippumatta Nato-jäsenyydestä. Tasapainotetaan julkista taloutta, niin varmistamme puolustusvoimien määrärahat ja sitä kautta voimme satsata turvallisuuteen.

Miten suhtaudut nykyisen hallitusohjelman hiilineutraalisuustavoitteeseen, jonka mukaan Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta?

Kaistinen: Hiilineutraalisuus on tärkeä asia, mutta nykyisellä aikataululla se ei ole järkevää. Maailma ei pelastu tekemällä ilmastotekoja Suomessa, kun tehtaamme katoavat muihin maihin. Sellaisiin maihin, joissa ei piitata ihmisoikeuksista tai ympäristövelvoitteista ja me saamme vaihtokaupassa vain työttömyyttä ja köyhyyttä sekä lisää ympäristöongelmia. Päästöjä tulee vähentää, mutta sen vuoksi ei pidä ajaa alas toimivia tuotantomuotoja, ennen kuin tilalla on teknistaloudellisesti parempia vaihtoehtoja.

Kantasi tuulivoimaan ja polttoaineiden jakeluvelvoitteeseen?

Kaistinen: Vaikka voimalat tuovat tuloja kuntaan ja maanomistajille, niin niiden varsinainen tuotto katoaa ulkomaisille omistajille, mutta haitat ja tuleva voimaloiden purku jäävät paikallisille. Voimaloiden vaikutuksista, hyödyistä sekä haitoista on hyvä tehdä lisätutkimuksia sekä asioihin on hyvä perehtyä ja valmistautua, ettei päätökset ole sitten ihan tuulesta temmattu. Jakeluvelvoitteen toteuttaminen uusiutuvilla biopolttoaineilla on tehotonta ja kallista. Jakeluvelvoitteesta on luovuttava ja panostettava synteettisiin polttoaineisiin.

Saku Kaistinen

  • Ikä: 42 vuotta
  • Asuu: Joutsassa
  • Perhe: Vaimo ja kaksi kouluikäistä lasta
  • Koulutus: Insinööri, amk
  • Työ: (Olen virassa) Alueiden käytön asiantuntija, Kouvolan kaupunki
  • Puoluekanta: Perussuomalaiset
  • Luottamustoimia: Joutsan kunta Kunnanvaltuutettu (vuodesta 2017) Valtuuston 1. varapuheenjohtaja (vuodesta 2021) Tekninen lautakunta (vuodesta 2017) Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen/varajäsen (vuodesta 2017). Muut luottamustoimet Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry, hallitus, (vuodesta 2017) Joutsan Perussuomalaiset ry, puheenjohtaja (vuodet 2018–2022) Keski-Suomen Omaishoitajat ry, hallitus (vuodesta 2018) Keski-Suomen hyvinvointialue, Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta varajäsen (vuodesta 2022)