Höystösensuon vireillä olevan, paljon jo lyhyessä ajassa keskustelua herättäneen Pohjan Voima Oy:n tuulivoimahankkeen taivaalle näyttää ilmestyneen yksi tumma pilvi lisää. Keskiöön on noussut nyt myös asianomaisella 2.600 hehtaarin hankealueella sijaitseva varjo- ja riippuliitäjien kevytlentopaikka. Se sijaitsee Pitkävuoren Liitäjät ry:n Joutsan kunnalta keväällä 2021 ostamalla 3,5 hehtaarin kiinteistöllä. Viime kädessä tämä valvomattoman ilmatilan lentokenttäalue voi jopa vesittää koko tuulivoimapuiston rakentamisen Leivonmäelle.

Toisinaan asiat muuttuvat vauhdilla. Kyseisen maa-alueen myymistä perusteltiin vain vajaat kaksi vuotta sitten teknisessä lautakunnassa sillä, että ”Joutsan kunnan ei ole tarpeellista omistaa Lentokenttä-kiinteistöä”. Näin samaisella alueella jo vuodesta 1996 alkaen vuokralaisena ollut Pitkävuoren Liitäjät sai 3.000 euron sopuhintaan ostettua paikan omakseen.

Eikä tässä suinkaan vielä kaikki. Vuoden 2022 elokuussa Pitkävuoren Liitäjät lähestyi Joutsan kuntaa lausuntopyynnöllä, koska yhdistys haki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta kevytlentopaikan nimikkeen rekisteröintiä Höystösensuon kiinteistölleen. Rekisteröinti turvaisi yhdistyksen mukaan alueen ilmatilan, lentotoiminnan jatkumisen sekä lentopaikan kehittämisen. Tekninen lautakunta lausuntonaan totesi, ettei käytettävissä olevien tietojen perusteella Lentokenttä-kiinteistöllä tapahtuva lentotoiminta vaadi ympäristölupaa. Päätös edesauttoi tämän vahvan ja hyvin merkityksellisen statuksen saamiseen.

Höystösensuolla on Keski-Suomen maakunnan ainoa varjo- ja riippuliidon harjoitusalue. Pitkävuoren Liitäjät näkee erityisen arvokkaana ja tärkeänä sen, että kyseessä on nimenomaisesti valvomaton ilmatila, jollaista toista on lähtökohtaisesti hyvin vaikea löytää. Periaatteessa Joutsan Pihlassuo kelpaisi vaihtoehdoksi nykyiselle kevytlentopaikalle, mutta käytännössä ei sekään, koska juuri sinne ollaan parhaillaan aihimassa mittavan luokan aurinkovoimapuistoa.

Voisiko tämän pahimmillaan kinkkiseksi muodostuvan asian pyyhkäistä pois laudalta reilusti kuvetta kaivamalla? Silleenhän ne hommat ja moninaiset päänvaivat viime kädessä usein kätevästi hoidetaan. Tiettävästi rahakaan ei olisi tähän kohtaan ratkaisun avain, ellei sitten uutta, sopivaa paikkaa varjoliitäjille sattumoisin samassa kuviossa järjestyisi.

Pitkävuoren Liitäjien puheenjohtaja Mika Nevalaisen mukaan heidän omistamansa kiinteistö, nykyisin nimeltään Leivonmäen Lentokeskus, sai kevytlentopaikkastatuksen Traficomin hyväksynnällä 3.1.2023.

Marko Nikkanen

Tagged with →