Joutsan kunnalle oli tehty kuntalaisaloite 11.12.2020. Aloitteessa ehdotetaan: ”Joutsan kunta muuttaa tähän saakka suljettuina kokoontuneet kunnallisten toimielinten kokoukset lähtökohtaisesti avoimiksi siten, että ne streamataan verkkoon ja että niitä on mahdollisuus myös seurata paikan päällä. Aloite koskee seuraavia toimielimiä: kunnanhallitus, konsernijaosto, valtuuston seminaarit sekä lautakunnat”. Monissa kunnissa näin jo menetellään.

Kunnanhallitus nimesi 20.06.2022 viisijäsenisen työryhmän ”etsimään avoimuuden lisäämisen tapoja kunnassa”, puheenjohtajanaan Pauliina Maukonen. Työryhmä otti nimekseen ”Avoimuus- ja osallisuustyöryhmä 2022–2023”. Ryhmä kokoontui seitsemän kertaa, usein asiantuntijoilla vahvistettuna. Kunnanhallitus päätti 20.02.2023 § 41 jatkotoimenpiteistä työryhmän esityksen mukaisesti.

Mitä uutta kunnanhallitus päätti avoimuuden lisäämisestä: ”Kunnan kotisivuille laitetaan jatkossa esityslistojen liitteeksi pääsääntöisesti sama materiaali kuin luottamushenkilöillä on käytössä Innofactorissa pois lukien julkisuuslain mukaiset, salaisina pidettävät asiat tai niihin verrattavat asiat (esim. huomionosoitukset). Esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen säilytetään kunnan kotisivuilla valtuustokausittain eli 4 vuotta”.

Mitään kantaa ei otettu alkuperäiseen kuntalaisaloitteeseen. Liitteet ovat tähänkin asti suurelta osin olleet näkyvillä kunnan kotisivulla. Päätös esityslistojen ja pöytäkirjojen säilyttämisestä kotisivulla valtuustokausittain on järjetön, koska sen mukaan uuden valtuuston aloittaessa mitään vanhaa ei olisi näkyvissä.

Työryhmä tai kunnanhallitus eivät ottaneet myöskään mitään kantaa pyydettyihin saapuneisiin ideoihin, kuten pöytäkirjojen viisivuotiseen rullaavaan näkyvyyteen, työsopimussuhteitten haettavaksi julistamiseen, ostolaskujen avaamiseen tai esittelytekstien laadun parantamiseen. Aamukahveja sentään luvattiin järjestää alueen medioiden kanssa.

Kuntalainen maksoi taas turhista kokouksista ja peittely voitti. ”Tieto on valtaa”.

Kalle Willman

kunnan jäsen Joutsa