Alle 18-vuotiaiden viime vuoden liikuntapaikkamaksujen kompensointiin tarkoitetut Joutsan kunnan vapaa-aika- ja nuorisotoimen kohdeavustukset on jaettu yhdistyksille.

Tarkoitukseen varattu 7.000 euron määräraha jaettiin seuraavasti: Joutsan Pommi ry 422,12 euroa, Leivonmäen Pyry ry 126,63 euroa, Joutsan Tarmo ry 571,38 euroa, Joutsan Voimistelu ja Liikunta ry 247,82 euroa, Flanels ry 2.519,19 euroa ja Joutsan Seudun Pallo ry 3.112,86 euroa.

Ensimmäinen osa vapaa-aika- ja nuorisotoimen viime vuoden kohdeavustuksista jaettiin yhdistyksille viime joulukuussa. Tuolloin kyse oli koulutus- ja muina kohdeavustuksina jaetusta 4.200 eurosta. Alaikäisten liikuntapaikkamaksujen kompensointiin tarkoitetut kohdeavustukset maksetaan perinteisesti vasta liikuntapaikkojen käyttötuntien selvittyä.

Tarja Kuikka

Tagged with →