Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan maaliskuun alusta alkaen korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy 10,7 prosentissa. Tulorajojen korottamisen taustalla on varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta jatkossakin 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajoja korotetaan siten, että esimerkiksi kolmehenkisessä perheessä tuloraja nousee 3.758 eurosta 4.998 euroon, nelihenkisessä perheessä 4.267 eurosta 5.675 euroon, viisihenkisessä perheessä 4.777 eurosta 6.353 euroon ja kuusihenkisessä perheessä 5.284 eurosta 7.028 euroon. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa.

Kuntaliitto on arvoinut kuntien maksutuottojen alenevan muutoksen johdosta noin 70 miljoonaa euroa. Tuotot alenevat noin 29 prosenttia verrattuna vuoden 2021 asiakasmaksutuottoihin. Kyseisenä vuonna varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin edellisen kerran. Asiakasmaksutuottojen menetys kompensoidaan kunnille kohdistamalla niille aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta.

Muutoksen vaikutukset Joutsan varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoihin arvioidaan, kun asiakasmaksupäätökset on tehty.

Päätöksen varhaiskasvatusmaksujen tarkistamisesta Joutsassa teki Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti tällä viikolla hyvinvointi- ja sivistyslautakunta.

Tarja Kuikka

Tagged with →