Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti viime vuoden marraskuussa Joutsan seurakunnan kappalaisen viran täytön lykkäämisestä. Käytännössä tuomiokapituli päätti siirtää Leivonmäen kappeliseurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistamista vuodella siten, että virkaa ei täytetä ennen 1.1.2024. Perusteena on, että tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa viran muuttumisen tarpeettomaksi.

Seurakuntaan on tulossa rakenneselvitys. Taustalla ovat myös sekä Joutsan seurakunnan kirkkoneuvoston että Leivonmäen kappeliseurakunnan kappelineuvoston asiasta ennen kapitulin päätöstä antamat lausunnot.

– Tänä vuonna 2023 on tarkoitus katsoa, miten seurakunnan papin viran tehtävien hoito onnistuu kahdella papilla, tukena tarvittaessa eläkeläisiä tai muita vapaana olevia pappeja, kertoo vt. kirkkoherra Olavi Saurio.

– Nyt seurakunnassa on kokoaikainen kirkkoherranvirka, jota hoidan virkaa tekevänä (viranhoitomääräys 31.8.23 asti). Seurakuntapastorin virka on osa-aikainen (75 % viranhoito), mutta seurakuntapastori Hannele Kärkkäisellä on viranhoitomääräys täysiaikaiseen (100 %) viranhoitoon 31.12.2023 asti.

Leivonmäen kappelineuvoston lausunnossa esitettiin, että Leivonmäen kappeliseurakunnan toiminnan turvaamiseksi voitaisiin harkita, olisiko joku pappi valmis ottamaan Leivonmäen kappelin papin tehtävät vuodeksi 20 % virantoimitusvelvollisuudella. Kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston lausunnoissa oli Saurion mukaan tiettyjä eroja, mutta kummassakaan ei esitetty, että virka olisi täytetty nyt kokoaikaisesti ja vakituisesti.

Janne Airaksinen

Tagged with →