Joutsan seurakunnan vasta aloittanut kirkkovaltuusto saa päätettäväkseen kirkkoherranviran täyttämisen. Tätä silmällä pitäen Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt kirkkoväärteille lausuntopyynnön.

Vastattavaksi tulee 4 kysymystä. Ensinnäkin kirkkovaltuuston täytyy päättää, haluaako se seurakunnan kirkkoherran viran täytettäväksi, minkälainen olisi mahdollisen virantäyttöprosessin vaalitapa, onko erityistarpeita virantäyttöön liittyen ja mikä olisi kirkkoherran palkan perustaso.

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla. Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia. Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet. Yleensä on suosittu välitöntä vaalitapaa, ja jos kirkkovaltuusto pyytäisi välillistä vaalia, pyyntö tulee perustella.

Kirkkovaltuusto päätti 13.2., että valtuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille pidetään täyttämismenettelystä iltakoulu. Lausuntoa seurakunnan viranhaltijoiden kanssa valmistelemaan valittiin Viola Fredin ja Teuvo Jaakkola.

Janne Airaksinen

Tagged with →