Pohjan Voima Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto kertoo Joutsan Seudussa 15.2.2023 Höystösensuon tuulivoimahankkeen suunnittelusta. Samassa yhteydessä Mäkipelto mainitsee, että hänen puhelimensa on päällä meitä varten ja aina voi soittaa suoraan, jos on kysyttävää. Kuntalaisaloitteessa asianomaista hanketta vastustaa jo yli 300 henkilöä, jotka odottavat vastauksia, ja varmasti monet muutkin.

Olen listannut aiheeseen liittyen joukon olennaisia kysymyksiä, joihin tulisi saada hanketta suunnittelevien ja sitä työstävien taholta selkeitä vastauksia esimerkiksi paikallislehtemme kautta:

– Onko Pohjan Voima energiayhtiö vai onko se konsultti eli ns. hankekehittäjä?

– Kuinka monta hanketta yhtiö on saattanut toteuttamisvaiheeseen ja rakentanut?

– Kuka omistaa Pohjan Voima Oy:n ja millä osuuksilla, mikä on yrityksen osakepääoman suuruus?

– Miten tämän 100–150 miljoonan investointi on suunniteltu rahoitettavaksi?

– Myydäänkö hanke ulkomaille?

– Miten kuntalaiset voivat vaikuttaa kuntaan ja Pohjan Voimaan ennen mahdollisen kaavoitussopimuksen allekirjoittamista eikä vasta pitkin suunnittelun matkaa?

– Ylen MOT-ohjelmassa 6.2. kävi ilmi, että Saarijärvellä ei suostuttu solmimaan maanvuokrasopimusta Pohjan Voiman kanssa, mikä siihen oli syynä? Onko sama sopimuspohja ollut käytössä Leivonmäellä?

– Onko kaikki tarvittavat maanvuokrasopimukset, tuulenottosopimukset ja haittakorvaussopimukset solmittu?

– Voitteko tehdä näiden voimaloiden ympäristötaselaskelman, jotta nähdään mm. kuinka paljon päästöjä joutsalaiset jättävät tuulivoimaloiden valmistajamaihin ja mikä on Suomessa voimaloiden pystyttämiseen tarvittavan materiaalin ja kuljetusten määrä mukaan lukien purkaminen?

– Mikä olisi juuri näiden voimaloiden vaikutus paikallisiin, Suomen ja globaaleihin hiilidioksidipäästöihin?

– Mikä olisi näiden voimaloiden osuus Suomen hiilineutraaliustavoitteessa ja Suomen energian ja sähkön kulutuksessa 8–10 vuoden kuluttua, jos voimalat silloin rakennettaisiin?

– Mitkä ovat voimaloiden purkukustannukset käyttöiän loputtua ja kuinka suuren purkurahaston Pohjan Voima aikoo perustaa?

– Onko Pohjan Voima tietoinen siitä, että nykyinen melumallinnusohjeistus ei ole ajan tasalla ja, että maisema-arvioinnin ohjeistus on vanhentunut?

– Onko olemassa riski, että voimaloiden mahdollisia kiinteistöverotuloja tasataan muihin kuntiin ja, että vastaavan suuruiset valtion osuudet poistetaan kunnalta?

Hannu Heinonen