Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen kirjoitti (JS 15.02.2023) vastineena Jukka Huikon kirjoitukseen: ”Tapaus Ilmoseen liittyen: Kunnanhallitus on yksimielisesti päättänyt tutkintapyynnön jättämisestä salaisen asian vuotamisesta”.

Kunnanhallituksen pöytäkirjassa 14.02.2022 § 46 kohdassa esityslistan hyväksyminen on päätös: ”Keskusteltiin hallitustyön luottamuksellisuudesta. Valtuutettiin yksimielisesti operatiivinen johto tarvittaviin selvitystoimiin”.

Kunnanhallitus ei siis ole päättänyt tutkintapyynnön jättämisestä poliisille! Kuitenkin talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen ja kunnanjohtaja Harri Nissinen tekivät Joutsan yleispoliisille jo 15.02.2022 tutkintapyynnön ”Joutsan kunnanhallituksen valtuuttamana pyydämme poliisia tutkimaan täyttääkö tiedon vuotaminen kunnanhallituksen salaisesta pykälästä 10§/7.2.2022 rikoksen tunnusmerkit”. Osaisena asiaan nimettiin Iiris Ilmonen. Kerrankin virkamiehet tekivät selvitystyönsä nopsasti.

Nissinen väittää siis kirjoituksessaan, että kunnanhallitus olisi päättänyt tutkintapyynnöstä poliisille. Jos tämä väite pitäisi paikkaansa, kunnanhallitus olisi tehnyt pöytäkirjan ulkopuolella kyseisen päätöksen ja Nissinen paljastanut salassa pidettävän asian. Eli siis toiminut samalla tavalla mistä Ilmosta syytettiin.

Syyttäjä totesi, ettei lehdessä ollut julkaistu mitään salassa pidettävää. Siten jäljelle jää ainoastaan se mahdollisuus, että joku läsnäolleista olisi kertonut julkisuuteen suljetussa kokouksessa puhutusta. Ja se taas ei ole rangaistavaa, toki paheksuttavaa. Mutta varmaa on, että virkamiehet ylittivät valtuutensa. Nyt on valtuuston vuoro vetää johtopäätökset.

Kalle Willman

kunnanvaltuutettu, Joutsa